Aktualności

Pamiętajmy o odblaskach!

Pamiętajmy o odblaskach!

„Bądź bezpieczny – załóż odblask” - taką nazwę nosiło spotkanie, które odbyło się 31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z bezpieczeństwem pieszych poza obszarem zabudowanym. Uczestniczyli w nim: starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta Ewa Jurczyga, Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Frejno, skarbnik Powiatu Maria Owczarzak-Siejko, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach Jan Osman, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Piotr Kraj, sierż. Szymon Kołodziej z KMP w Gliwicach, przedsiębiorcy oraz pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach.  

Prezentację na omawiany temat przedstawił sierż. Szymon Kołodziej. Przypomniał on, że zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi używać elementów odblaskowych umieszczonych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za brak odblasku grozi mandat.
- Pieszy wyposażony w element odblaskowy widoczny jest ze 150 metrów – podkreślał sierż. Kołodziej.
KMP w Gliwicach prowadzi liczne działania zwiększające świadomość wśród pieszych, że noszenie odblasków zwiększa ich widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo na drodze. Jak poinformował naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Piotr Kraj, w 2017 r. gliwicka komenda rozdała pieszym ponad 4 tys. odblasków.

W starostwie omówiona została również kwestia opracowywania przez Policję i Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach pilotażowego, nowatorskiego programu.

- Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poza obszarem zabudowanym. Pracujemy nad projektem tablicy informacyjnej, która przypominałaby pieszym i zwracała ich uwagę, że są poza terenem zabudowanym i muszą mieć na sobie elementy odblaskowe – mówi dyrektor Jan Osman. – Zwróciliśmy się z zapytaniem do każdej z ośmiu gmin naszego powiatu o wytypowanie odcinka drogi powiatowej, na której postawienie takiego znaku, tablicy byłoby najbardziej wskazane. Mamy już więc opracowane miejsca zagrożeń.

- Zaprosiliśmy przedsiębiorców do udziału w tym spotkaniu, gdyż uważamy, że trzeba zintensyfikować działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Liczba wypadków jest przerażająca. Im więcej podmiotów i instytucji zaangażuje się w działania edukacyjne i prewencyjne, tym lepszy będzie ich efekt i skuteczność – podkreśla starosta Waldemar Dombek.

W 2017 r. gliwiccy policjanci odnotowali 67 naruszeń z art. 11 ust. 4a, nałożyli 19 mandatów karnych i zastosowali 48 pouczeń.