Aktualności

„Paderek” z tytułami „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły

„Paderek” z tytułami „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie – którego organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki – po raz kolejny został wyróżniony w dorocznym Rankingu Liceów i Techników Perspektywy i znalazł się w gronie najlepszych szkół w kraju.

W rankingu wzięto pod uwagę dane dotyczące 2126 liceów ogólnokształcących i 1731 techników w całej Polsce. Na podstawie takich kryteriów jak: wyniki matur, wyniki egzaminów zawodowych, sukcesy w olimpiadach stworzono listę 1500 najlepszych szkół średnich w kraju – 1000 najlepszych liceów oraz 500 techników. Placówki te otrzymują m.in. specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne jako potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy – złote, srebrne i brązowe tarcze.

W tegorocznym rankingu Technikum Nr 1 ZS im. I. J. Paderewskiego w Knurowie zajęło wysokie 30 miejsce w woj. śląskim oraz 170 w Polsce i tym samym otrzymało srebrną tarczę. Z kolei I Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład „Paderka” otrzymało brązową tarczę, zajmując 86 miejsce na Śląsku oraz 716 w kraju.

- Rankingowa pozycja naszego technikum jest stabilna i ugruntowana. Ta szkoła jest w nim odnotowywana począwszy od 2013 roku, zdobywając w historii rankingu Perspektyw wszystkie tytuły: Złotej (2017), Srebrnej (2018, 2019) i Brązowej Szkoły (2013, 2014, 2015). Natomiast bardzo cieszy docenienie pracy liceum ogólnokształcącego. Za pośrednictwem mediów powiatowych chcę serdecznie podziękować wszystkim ubiegłorocznym maturzystom i ich nauczycielom za ciężką pracę oraz osiągnięte wyniki egzaminów zewnętrznych, maturalnych i zawodowych – mówi dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie Dorota Gumienny.