Aktualności

Opieka zdrowotna w zmienionym trybie funkcjonowania

Opieka zdrowotna w zmienionym trybie funkcjonowania

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o dobro i zdrowie Mieszkańców oraz Personelu Medycznego, od 16 marca br. zostały wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania w placówkach opieki zdrowia Powiatu Gliwickiego: ZOZ-ie w Knurowie, Szpitalu w Knurowie oraz Szpitalu w Pyskowicach.

ZOZ KNURÓW
Aktualne informacje znajdziesz TUTAJ
Dotyczy przyjęć w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
•    rejestracja pacjentów tylko telefoniczna,
•    pacjentom udzielane są teleporady w godzinach pracy poradni – w ramach teleporady medycznej jest możliwość otrzymania zaleceń, zwolnienia lekarskiego, e-recepty, sugestii bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność,
•    w sytuacji, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni – prosimy, aby pacjenci, którym zostanie wyznaczona wizyta w poradni, gdy nie jest to konieczne, przychodzili bez osób towarzyszących.
wystawianie recept na stałe leki: sekretariat@zozknurow.pl
 Numery telefonów do przychodni ZOZ-u Knurów:
•    Przychodnia nr 1 przy ul. Koziełka 8:
- Poradnia Ogólna  tel:  32 235 14 53 lub 501 059 670
- Poradnia Dziecięca  tel: 32 235 14 11 lub 512 775 647
•    Przychodnia nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6:
- Poradnia Ogólna tel: 32 235 13 11 lub 791 295 692
- Poradnia Dziecięca tel: 32 236 23 03 lub 504 727 043
•    Przychodnia nr 3 przy ul. Staszica 1  tel: 32 445 34 30
•    Przychodnia nr 4 przy ul. Dywizjonu 303 8 tel: 32 235 20 63 lub 732 687 906
•    Przychodnia nr 5 przy ul. Niepodległości 8 tel: 32 331 92 39 lub 732 725 601

Dotyczy przyjęć w zakresie poradniach specjalistycznych:
•    rejestracja pacjentów pierwszorazowych oraz informacje dotyczące pacjentów już zapisanych (kontrola) tylko i wyłącznie telefoniczna,
•    w sytuacji, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni, prosimy aby pacjenci, którym zostanie wyznaczona wizyta w poradni, gdy nie jest to konieczne przychodzili bez osób towarzyszących
•    pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy poradni – w ramach teleporady medycznej jest możliwość otrzymania zaleceń, zwolnienia lekarskiego, e-recepty, sugestii bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją snitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

 Numery telefonów do  przychodni ZOZ-u Knurów:
•    Przychodnia nr 5 przy ul. Niepodległości
- Poradnia Neurologiczna  tel: 32 331 92 39
- Poradnia Ginekologiczna tel: 32 331 93 33
•    Przychodnia nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
- Poradnia Diabetologiczna tel. 32 235 13 11 wew. 37
- Poradnia Dermatologiczna tel. 32 235 13 11 wew. 39
- Poradnia Laryngologiczna tel. 32 235 13 11 wew. 37
- Poradnia Okulistyczna tel. 32 235 13 11 wew. 44
- Poradnia Urologiczna: tel. 32 235 13 11 wew. 36
- Poradnia Ginekologiczna tel: 32 235 02 35
- do poardni specjalistycznych można dźwonić równiez pod nr tel. 796 716 553
Dotyczy przyjęć w zakresie Pracowni Fizjoterapii Dla Dzieci
Od 16.03.2020 r. zostały wstrzymane do odwołania wszystkie wizyty w Pracowni Fizjoterapii dla Dzieci.
W razie jakichkolwiek pytań podajemy numery telefonów do rehabilitantek: Pani Edyta 694 839 082, Pani Iwona 605 233 543, Pani Martyna 795 962 909.

SZPITAL W KNUROWIE
Każdemu pacjentowi zgłaszającemu się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zaleca się w pierwszej kolejności skorzystanie z teleporady.

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność osobistego stawienia się pacjenta w szpitalu, zostanie on indywidualnie umówiony na konkretną godzinę, po to, aby uniknąć przebywania w większym gronie osób.
Lekarze dyżurujący dostępni są pod numerami telefonów:
726-502-626
32 331 92 66

W ramach teleporady Pacjenci otrzymają poradę lekarską oraz mają możliwość uzyskania e-recepty.
Szpital prosi o podawanie numeru PESEL – jest on niezbędny do dokonania rejestracji oraz wystawienia e-recepty. Prosi również, aby osoby, którym zostanie wyznaczona indywidualna wizyta – w sytuacji, gdy nie jest to konieczne, przychodziły bez osób towarzyszących.

Szpital informuje także, że na badania laboratoryjne przyjmowanych jest tylko 25 pacjentów dziennie. W pierwszej kolejności przyjmowane są kobiety w ciąży i pacjenci na badanie INR (czas protrombinowy). Wszystkie skierowania na badania laboratoryjne honorowane będą do odwołania.

Pracownia Diagnostyki Obrazkowej informuje, że wyniki badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej będą wydawane w godz. 13.00-15.00 od pon. do piątku. Odwołane zostały planowe badania rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym.

SZPITAL W PYSKOWICACH

Szpital od 14 marca zaostrzył rygory bezpieczeństwa. Zmieniły się też zasady dostępności bezpośrednich świadczeń ambulatoryjnych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Przyjmowani są tylko chorzy wymagający natychmiastowej interwencji specjalisty. Z kolei od 16 marca do odwołania wstrzymane są planowe przyjęcia. Ograniczenia dotyczą również diagnostyki dla pacjentów z zewnątrz. Procedury mają na względzie dobro hospitalizowanych pacjentów i służą ochronie szpitala w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa.

Jak informuje Szpital w Pyskowicach sp. o.o., od 14 marca lekarska pomoc ambulatoryjna w porach świadczenia nocnej  i świątecznej opieki medycznej została ograniczona do nagłych przypadków. Ewentualne przyjęcie do specjalisty poprzedza wywiad. Pacjenci niewymagający niezwłocznej interwencji lekarza kierowani są do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie znajdą  pomoc (od 16 marca, głównie w drodze telekonsultacji i porad on-line) w terminach pracy placówek.

Dyrekcja szpitala apeluje do pacjentów o ograniczenie wizyt osobistych. Pod specjalnym numerem telefonu 32 230 54 15 można uzyskać konsultację lekarską. Na podstawie wywiadu telefonicznego mogą być wystawione e-recepty oraz e-zwolnienia.

Ograniczeniu ulegała również dostępność usług diagnostycznych. Od 16 marca szpital wstrzymał wykonywanie badań endoskopowych i USG dla pacjentów z zewnątrz. Natomiast na przeprowadzenie diagnostyki RTG oraz TK (tomografia komputerowa) przyjmowane są osoby wyłącznie ze skierowaniem oznaczonym jako „PILNE”.

Placówka przeprowadza operacje w trybie ostrego dyżuru, przyjęcia do porodów odbywają się bez zmian. Do odwołania obowiązuje całodobowy zakaz odwiedzin chorych.

 Osoby wchodzące na teren szpitala mogą to robić:
•    w godz. 7:00 – 19:00 -  przez wejście główne,
•    w godz. 19:00 – 7:00 -  wejście przez wjazd dla karetek – należy dzwonić,
•    nocna i świąteczna opieka zdrowotna tylko w nagłych przypadkach (18:00 – 8:00 w dni robocze, w pozostałe dni całodobowo)  - wejście boczne – należy dzwonić,
•    pacjenci do RTG i TK  i do punktu pobrań ze skierowaniami wyłącznie na cito - wejście główne,
•    preferuje się wejście do Poradni Chirurgicznej od strony ulicy Szpitalnej, natomiast pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu mogą skorzystać z wejścia głównego.

Rzeczy dla pacjentów w torbach opisanych nazwiskiem, imieniem, nazwą oddziału oraz numerem sali można zostawiać na portierni, skąd zostaną przekazane pacjentom. Prosi się o niezostawianie rzeczy wartościowych ani żywności z krótkim terminem ważności. Pacjenci do przyjęcia mogą wejść z jedną osobą towarzyszącą, która po załatwieniu formalności niezwłocznie opuszcza szpital.

W pogotowiu czeka tymczasowa "izolatka", na wypadek zgłoszenia się pacjenta, u którego rozpoznane zostaną objawy koronawirusa. Przeznaczenie pomieszczenia jest tymczasowe, do czasu przyjazdu transportu sanitarnego i przewiezienia pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do szpitala zakaźnego.

Jak podkreśla prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o. dr Leszek Kubiak, pod względem zaopatrzenia medycznego placówka posiada zapasy na dwa miesiące.

Na plakatach poniżej informacje, jak zachować się w przypadku podejrzenia koronawirusa