Aktualności

Ograniczone funkcjonowanie starostwa od 23 marca

Ograniczone funkcjonowanie starostwa od 23 marca

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gliwickiego,

decyzją Starosty Gliwickiego, od poniedziałku, 23 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Gliwicach zostaje całkowicie zamknięte dla Klientów, aż do odwołania. Kontakt z naszym urzędem wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Proszę o zrozumienie tej decyzji, podyktowanej zagrożeniem epidemicznym w Polsce. O kolejnych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W razie nagłych i ważnych zdarzeń można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.

Nadal bardzo proszę o zachowanie spokoju i nieuleganie panice. Zalecam przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny, pozostanie w domach i zastosowanie się do rządowych zaleceń. Proszę o opiekę nad osobami starszymi, słabszymi, dziećmi i młodzieżą. Dbajcie też o własne zdrowie.

Ogromnie doceniam dotychczasowe Państwa starania i kolejny raz dziękuję personelowi medycznemu i wszystkim służbom z naszego terenu za dbałość o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy psychologicznej, informuję, że Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne poprzez: telefon stacjonarny: 32 332 66 77, telefon komórkowy: 514 448 957 lub komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Na dzień 4 kwietnia 2020 r. statystyki związane z koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 w Powiecie Gliwickim przedstawiają się następująco:
18 potwierdzonych przypadków zachorowań - 2 osoby zmarłe
99 osób objętych kwarantanną przez Sanepid
146 osób skierowanych na kwarantannę z zagranicy
Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek
 
KOMUNIKAT O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH, POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO (PINB) I POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

Informujemy Szanownych Klientów, że z dniem 23 marca 2020 r. nastąpiło ograniczenie pracy urzędu, co ma bezpośredni wpływ na sposób załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, PINB i PCPR.
 
Budynek urządu jest zamknięty dla Klientów aż do odwołania. Prosimy o komunikowanie się ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, PINB-em i PCPR-em drogą telefoniczną lub mailową w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
- czwartek                              7.30 – 17.30
- piątek                                  7.30 - 13.30
 
W razie nagłych i ważnych zdarzeń można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.

Rekomendujemy korzystanie z elektronicznej drogi załatwiania spraw – informacja na ten temat umieszczona jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce E-URZĄD oraz na ePUAP. Można również posługiwać się tradycyjną pocztą. Regulowanie zobowiązań finansowych jest możliwe za pomocą płatności elektronicznych na numery kont podane na stronie internetowej urzędu.


Poniżej przypominamy dane teleadresowe:

Wydział Komunikacji i Transportu:
 - rejestracja samochodów – 32 331 55 99 (rejestrowane będą tylko pojazdy fabrycznie nowe i załatwiane sprawy nie cierpiące zwłoki – po poprzednim umówieniu się telefonicznym).
- prawa jazdy – 32 332 66 03.
- Referat Transportu – 32 338 37 13 (w następujących godzinach: od pon. do śr. – 7.30-11.30, czw. –7.30-12.30, pt. – 7.30-10.30)
wkt@starostwo.gliwice.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76
wab@starostwo.gliwice.pl
 
Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej
tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 28.
Zalecamy załatwianie spraw z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez platformy E-PUAP, SEKAP lub przez Portal Interesanta w WEBEWID - Powiatowy System Informacji Przestrzennej na stronie www.starostwo.gliwice.pl - https://gliwicki.webewid.pl/. Sprawy można również zrealizować drogą pocztową lub e-mailowo (wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem wgi@starostwo.gliwice.pl.
Wykonawców prac geodezyjnych prosimy o składanie operatów z prac wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (31.03.: w godz. 7.30-15.30; 2.04.: w godz. 7.30-17.30; 6.04 oraz 8.04: w godz. 7.30-15.30; 10.04.: w godz. 7.30-13.30)
tel. 32 331 69 26
rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl

Biuro Prasowe (30.03., 1.04. i 7.04.: w godz. 7.30-15.30; 3.04.: w godz. 7.30-13.30; 9.04.: w godz. 7.30-17.30)
tel. 32 332 66 65
biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93
brz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18
wes@starostwo.gliwice.pl
- Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70
pcop@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23
wf@starostwo.gliwice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65
wgn@starostwo.gliwice.pl

Wydział Kontroli i Audytu
tel. 32 338 37 22
wka@starostwo.gliwice.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16
wos@starostwo.gliwice.pl

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11
wok@starostwo.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67
bok@starostwo.gliwice.pl

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji
tel. 32 332 66 10
wri@starostwo.gliwice.pl
- Referat Rozwoju i Inwestycji
tel. 32 230 68 64
rozwoj@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51
zamowienia@starostwo.gliwice.pl
- Referat Promocji i Współpracy Partnerskiej
tel. 32 332 66 53
promocja@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07
- Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39
pczk@starostwo.gliwice.pl
- Referat Informatyki
tel. 32 338 37 07
wzi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
tel. 32 332 66 40
wzs@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86
iod@starostwo.gliwice.pl

 


POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37
pinb.powgliw@op.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16
pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
 
 
Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).  
 
Uprzejmie informujemy, iż w trosce o naszych Mieszkańców uruchomiona została możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy psychologicznej w PCPR w Gliwicach. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:
- telefon stacjonarny: (32) 332 66 77
- telefon komórkowy: 514 448 957
- komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka).
Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.