Aktualności

Odszedł Adam Szczypka…

Odszedł Adam Szczypka…

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7 sierpnia 2019 roku w wieku 63 lat zmarł Adam Szczypka, starosta gliwicki w latach 2006-2008. Wieloletni samorządowiec, zawodowo związany z knurowskim górnictwem, mieszkaniec Knurowa, mąż, ojciec, dziadek…

W kadencji 2002-2006 Adam Szczypka był wiceprezydentem Knurowa, a w latach 1994-1998 radnym ówczesnej Rady Miejskiej w Knurowie.

Adam Szczypka był inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, lubił sport, film i muzykę… Mimo, że od lat nie był już zawodowo związany z Powiatem Gliwickim, często odpowiadał na zaproszenia i pojawiał się na naszych powiatowych imprezach. Ostatnio z radością uczestniczył w konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu Gliwickiego, jaka odbyła się 5 października 2018 roku na zamku w Toszku.

Byłego starostę gliwickiego żegnamy z głębokim żalem, dziękując mu za dwuletnią współpracę z samorządem Powiatu Gliwickiego oraz trud włożony w budowanie potencjału Powiatu Gliwickiego. Zapamiętamy go jako człowieka życzliwego innym, pełnego ciepła, bardzo rodzinnego, interesującego się sprawami pracowników, zabiegającego o dobrą współpracę z naszymi jednostkami i samorządami.

W „Wiadomościach Powiatu Gliwickiego” z marca 2007 r. śp. Adam Szczypka tak się przedstawiał czytelnikom i mieszkańcom Powiatu Gliwickiego:

„Urodzony 10 maja 1956 roku w Katowicach. Mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracował m.in. w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, gdzie kierował Działem Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych. Doświadczenie samorządowe zdobywał jako radny Rady Miasta Knurowa w latach 1994-1998. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Knurowa, odpowiedzialnego m.in. za inwestycje, remonty i gospodarkę komunalną, gospodarkę nieruchomościami i gospodarkę mieszkaniową. 23 listopada 2006 roku został wybrany na stanowisko starosty gliwickiego. Jak na zodiakalnego byka przystało, jest realistą z optymizmem patrzącym na życie. Odpoczywa przy dobrej muzyce, w szczególności ceni rock lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Lubi też chodzić do kina, zwłaszcza na filmy z dobrą muzyką. W wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego oraz tenisa stołowego.”

Cześć Jego Pamięci!