Aktualności

O skutkach eksploatacji górniczej

O skutkach eksploatacji górniczej

Wstrząsy wysokoenergetyczne i szkody górnicze na drogach – to główne tematy spotkania, które odbyło się 27 listopada w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Wzięli w nim udział m.in. samorządowcy z terenu powiatu gliwickiego – radni Rady Powiatu Gliwickiego, włodarze i przedstawiciele władz Gminy Gierałtowice, Miasta Knurów i Gminy Pilchowice, przedstawiciele zakładów górniczych, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. Wszystkich uczestników powitał starosta gliwicki Waldemar Dombek, a spotkanie poprowadził naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa Mariusz Dyka.

Przedstawiciele poszczególnych zakładów górniczych: KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice” – należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., KWK „Sośnica” Polska Grupa Górnicza S.A. oraz KWK „Makoszowy” Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (kopalnia jest likwidowana) omówili bieżące plany eksploatacji i zaprezentowali działania związane z usuwaniem szkód górniczych na drogach. KWK „Budryk” poinformował, że rozpoczęto przebudowę przepustu przy ul. Zabrskiej w Chudowie związaną z regulacją cieku Jasienica (Chudowski), KWK „Sośnica” – o remoncie  ul. Korfantego w Gierałtowicach, z kolei KWK „Knurów-Szczygłowice” naprawiła i naprawia szkody powstałe w wyniku eksploatacji górniczej m.in. na ul. Niepodległości, ul. Wilsona, ul. Rybnickiej – rondo, rejon Zacisze Leśne, ul. Książenickiej, ul. Lignozy, na drodze wojewódzkiej nr 924 ul. Zwycięstwa.

Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na kwestię wstrząsów wysokoenergetycznych. Ich skutki odczuwają mieszkańcy powiatu i budzą one coraz więcej niepokoju.

– Po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw górniczych na temat oddziaływania eksploatacji węgla kamiennego na tereny powiatu gliwickiego. Poruszone zostały bardzo istotne zagadnienia związane ze wstrząsami wysokoenergetycznymi. Ważne jest, by jak najsprawniej i najszybciej informować mieszkańców o takich zdarzeniach. Uzyskaliśmy także obszerną informację na temat przebiegu usuwania szkód górniczych w obrębie dróg powiatowych  – mówi starosta Waldemar Dombek. I dodaje: – W połowie listopada powołałem Zespół do spraw szkód górniczych przy Staroście Gliwickim. Z pewnością przyczyni się on do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy samorządami i kopalniami.