Aktualności

Nowy sprzęt w Szpitalu w Pyskowicach

Nowy sprzęt w Szpitalu w Pyskowicach

O nowe wyposażenie wzbogacił się ostatnio Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. Zapewnia to lepsze warunki leczenia pacjentów, a także większy komfort pracy personelu placówki.

- Sprzęt sfinansowany został ze środków zewnętrznych, które udało nam się pozyskać, a także z budżetu Powiatu Gliwickiego – informuje Leszek Kubiak, prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. – Otrzymaliśmy również wyposażenie z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 Łączna wartość nowego sprzętu wynosi blisko 770 tys. zł. Część urządzeń już służy pacjentom, a część jest właśnie rozlokowywana i montowana na szpitalnych oddziałach.

Powiat Gliwicki przekazał we wrześniu szpitalowi 200 tys. zł na zakup dwóch nowoczesnych łóżek porodowych z osprzętem. Wzbogaciły one już wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. – Łóżka zapewniają bezpieczeństwo i wygodę zarówno rodzącym kobietom, jak osobom odbierającym poród – mówi Wiesława Domin, oddziałowa położna. – Dzięki zastosowanym w nich  rozwiązaniom nasza porodówka może sprostać aktualnie obowiązującym standardom opieki okołoporodowej.

Łóżka  mają szereg udogodnień. Wyposażone są m.in. w bardzo wygodny materac z masującymi wypustkami, co daje  możliwość zrelaksowania się rodzącej kobiecie. Wysuwany i chowany pod łóżkiem segment nożny pozwala z kolei na wielofunkcyjność łóżka, które może stać się fotelem porodowym, dając też możliwość wykonywania ćwiczeń przyspieszających poród. Sterowniki na konsoli od strony pacjentki pozwalają kobiecie regulować samodzielnie dogodną dla niej pozycję. Bardzo przydatne jest również stałe nocne podświetlanie przestrzeni przy łóżku stwarzające bardzo intymny nastrój na sali porodowej. Kształt elementów łóżka i regulacje wszystkich części, powierzchni oraz wysokości zapewniają  ergonomiczną pracę personelu odbierającego poród. Dzięki zapasowej baterii  zasilającej łóżko może działać  bez dostępu do sieci elektrycznej w pełnej funkcjonalności  przez 36 godzin, zadbano też o inne udogodnienia zapewniające bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia zdrowia.  Dodatkowym atutem jest doposażenie  w system monitorowania parametrów życiowych pacjentki, co jest istotne w czasie  transportu, np. z sali porodowej na salę cięć cesarskich.

- Zakup tak wysokiej klasy łóżek byłby niemożliwy bez wsparcia finansowego oraz zrozumienia potrzeb pacjentek  przez samorząd Powiatu Gliwickiego – podkreśla prezes Leszek Kubiak. - Dlatego w imieniu swoim oraz naszych pacjentek składamy serdeczne podziękowania Radzie i Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

Na Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Noworodkowy trafił już także sprzęt ufundowany przez fundację Jerzego Owsiaka: pulsoksymetry, nowoczesne urządzenie USG wraz z oprzyrządowaniem, pompy infuzyjne i wagi dla noworodków, dwa inkubatory i kardiomonitory. Jest to drugi dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla tego szpitala w ciągu ostatnich lat – poprzednia dostawa sprzętu ratującego życie noworodków miała miejsce w ub. roku. – Nasz oddział jest teraz naprawdę dobrze i nowocześnie wyposażony – zapewnia ordynator lek. med. Joanna Wyrobek-Lipp.

Szpital zakupił także 10 nowoczesnych łóżek, które właśnie są montowane na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.  Ich zakup był możliwy dzięki zadaniu pn. „Razem po zdrowie – poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”, na które placówka otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość tego zadania to ponad 378 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 321 tys. zł. Jego celem jest poprawa warunków pracy personelu szpitala, bowiem łóżka są łatwe i wygodne w obsłudze. Z pewnością jednak będą także bardzo dobrze służyły pacjentkom, podnosząc komfort ich leczenia i pobytu w szpitalu.

W ramach tej dotacji unijnej szpital zakupił także 10 szafek do łóżek, 10 materacy rehabilitacyjnych, łóżka transporterowe, 3 podnośniki jezdne ułatwiające podnoszenie pacjentów oraz bemary jezdne do utrzymywania w stałej temperaturze roznoszonych posiłków.

26 listopada w Szpitalu w Pyskowicach, w celu zapoznania się z nowym wyposażeniem placówki, gościli starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz, skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzak-Siejko oraz radna, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny Rady Powiatu Gliwickiego, Krystyna Urbańska.

– Cieszę się, że szpital stale wzbogaca i unowocześnia swe wyposażenie, pozyskując też na to dodatkowe środki – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Nasz samorząd w miarę swych możliwości wspiera tę placówkę finansowo, tak by jak najlepiej służyła pacjentom, a personel miał tu dobre warunki pracy.