Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy:
  • skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu
    32 338 37 29 w celu umówienia porady,
  • umówić poradę poprzez witrynę publiczną poświęconą NPP i NPO https://np.ms.gov.pl
  • przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl zdjęcie lub skan formularza – zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Poniżej formularz – zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
- do pobrania w formacie Word
- do pobrania w formacie PDF

Po przekazaniu zamówienia porady do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon (numer telefonu 32 338 37 29).

Facebook