Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

KOMUNIKAT WS. DZIAŁANIA PUNKTÓW
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATENEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Od dnia 19 lipca 2021 r. zostaje wznowione udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie stacjonarnej w punktach działających na terenie Powiatu Gliwickiego w:
  1. gminie Gierałtowice ul. Powstańców Śląskich 1 (OPS) – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
  2. gminie Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3 (Urząd Miasta Pyskowice) – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
  3. gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1 (OPS) – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  4. gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26 (Urząd Gminy) – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. gminie Wielowieś, ul. Główna 1 (Urząd Gminy) – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.
Jednocześnie z uwagi na zagrożenie związane z COVID-19 porady udzielane mogą być również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy:
  • skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu
    32 338 37 29 w celu umówienia porady,
  • umówić poradę poprzez witrynę publiczną poświęconą NPP i NPO https://np.ms.gov.pl
  • przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl zdjęcie lub skan formularza – zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Poniżej formularz – zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
- do pobrania w formacie Word
- do pobrania w formacie PDF

Po przekazaniu zamówienia porady do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon (numer telefonu 32 338 37 29).

Facebook