Aktualności

Nasze dziedzictwo

Nasze dziedzictwo

Atrakcyjny program przygotowali organizatorzy XVII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Impreza odbędzie się 21–22 września i przebiegnie pod hasłem „Gliwice przez pryzmat sztuk”. Da okazję spojrzenia na miasto oczami artystów – literatów, malarzy, fotografików. Będzie można zobaczyć, jakie dzieła pozostawili nam rzeźbiarze i  architekci. Jej bohaterami staną się też organmistrzowie, dzięki którym w gliwickich kościołach rozbrzmiewa wspaniała muzyka. O organach gliwickiej firmy Rieger – podczas wycieczki autokarowej do świątyń w Ostropie, Bojkowie i Ligocie Zabrskiej – opowie prof. Julian Gembalski. Z kolei o gliwickich organmistrzach – Volkmannie i Kurzerze – usłyszeć będzie można podczas wizyt w kościołach, zwiedzanych wspólnie z dr. Michałem Duźniakiem. Nie zabraknie też X muzy, pod której patronatem wyświetlane  będą filmy z Gliwicami.

Zaplanowano wycieczki piesze i autokarowe, wystawy, pokazy filmowe, gry miejskie, wędrówki m.in. szlakiem secesji i architektury współczesnej. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach XVII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest bezpłatny.  

Szczegółowy harmonogram wydarzeń na stronie: www.muzeum.gliwice.pl.

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego” są jednym z patronów medialnych XVII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego.