Aktualności

Najlepsze pielęgniarki

Najlepsze pielęgniarki

Trzy pielęgniarki pracujące w Szpitalu w Knurowie nagrodzone zostały statuetkami „Diamentowy Czepek”.

Wręczenie statuetek odbyło się podczas uroczystości zorganizowanej 2 maja w Katowicach przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej. „Diamentowe Czepki” przyznawane są zasłużonym pielęgniarkom i położnym za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

Wśród tegorocznych laureatek tego prestiżowego wyróżnienia znalazły się trzy pracowniczki Szpitala w Knurowie: Teresa Miketa – oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Jolanta Jasztal – oddziałowa Oddziału Onkologii oraz Irena Kałkus – pielęgniarka Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Wyróżnionym paniom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!