Aktualności

Najlepsza szkoła podstawowa na Śląsku

Najlepsza szkoła podstawowa na Śląsku

Pod koniec września Śląsk obiegła informacja dotycząca najnowszego rankingu Najlepszych Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego 2017. Ranking ogłosił „Dziennik Zachodni” na podstawie wyników ostatniego sprawdzianu klas szóstych. Jak miłe było zaskoczenie i radość dla Szkoły Podstawowej nr 2 Specjalnej w Pyskowicach, której organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, że to ona jest Numerem 1, po prostu najlepsza w województwie!

       Większość była tym faktem zaskoczona: szkoła specjalna z Pyskowic najlepsza na Śląsku? – Tak to właśnie my, hurra! – cieszono się w placówce. – Nas to nie dziwi. Każdy, kto w jakiś sposób związany jest z naszą szkołą, wie, ile pracy, poświęcenia i serca wkładamy w proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy naszych uczniów, którzy wymagają specjalnych potrzeb edukacyjnych.

       Szkoła specjalna to nie tylko podstawówka. Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, w skład którego wchodzi osławiona już szkoła podstawowa wraz z oddziałami gimnazjalnymi, tworzą również szkoła branżowa I stopnia w zawodzie kucharz i murarz-tynkarz oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

       - Jako placówka oświatowa dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów, zaspokajając ich specjalne potrzeby oraz dostosowując proces dydaktyczny do ich możliwości poznawczych – mówi dyrektor szkoły, Bogusław Hadzik. – Placówka rozwija się nie tylko na polu edukacji. U nas ma miejsce wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych, muzycznych. Wyjeżdżamy na wycieczki edukacyjne za granicę, wygrywamy w konkursach, organizujemy spotkania integracyjne oraz rozwijamy zainteresowania i potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

       W tym roku Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach przystąpił do trzech projektów europejskich. Pierwszy z nich to „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, drugi nosi nazwę „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój i Nauka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego", a trzeci, w ramach programu Erasmus+ to „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”, w którym ważna jest współpraca i wymiana ze szkołą czeską.

       Oprócz działań na polu edukacyjno-wychowawczym ZSS w Pyskowicach przeprowadza również modernizację i dobudowę budynku, w którym mieści się od ponad 40 lat. Do końca roku  planowane jest zakończenie wielkiego remontu, w rezultacie którego  zniknie reszta barier architektonicznych, a placówka wzbogaci się o windę osobową. Powstaną też nowe pracownie uczniowskie: kucharstwa, murarsko–tynkarska, hotelarska i obróbki materiału. Zostaną również odnowione wszystkie sanitariaty. Prace wykonywane są w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”, na który Powiat Gliwicki uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości 1,7 mln zł.

       - Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszej pięknej szkoły i przypominamy, iż prowadzimy ciągły nabór nowych uczniów – dodaje dyrektor Bogusław Hadzik.