Aktualności

Najlepsi w województwie

Najlepsi w województwie

14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zorganizowana została narada poświęcona podsumowaniu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. i przedstawiająca jej przebieg w przyszłym roku.

Wzięli w niej udział pracownicy urzędów miast i gmin z terenu powiatu, którzy odpowiadają za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Towarzyszyli im ppłk dypl. Roman Nowogrodzki kierujący Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach oraz Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego. Naradę przygotował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki starostwa.

- Mamy powody do zadowolenia – podkreśla Jacek Zarzycki. – W ubiegłym roku nasz powiat najlepiej w województwie wypadł pod względem stawiennictwa osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej. Przed powiatową komisją stawiło się 99,82 procent wzywanych – inaczej mówiąc obowiązku tego nie dokonała tylko jedna z blisko 600 osób, które jej podlegało. Jest to duży sukces, zważywszy że część wzywanych np. przebywa za granicą, ucząc się tam czy pracując. Zawdzięczamy go bardzo dobrej współpracy z urzędami miast i gmin, gdzie pracownicy zajmujący się kwalifikacją wojskową prowadzą te sprawy naprawdę wzorowo. Modelowo układa się także współdziałanie w tym względzie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach.

W dowód uznania Jacek Zarzycki wręczył ppłk. dypl. Romanowi Nowogrodzkiemu symboliczny puchar, a także pamiątkową statuetkę dla kmdr. ppor. Dariusza Szlachcica, który kieruje w WKU Wydziałem Rekrutacji. Podziękował również pracownikom urzędów miast i gmin, nagradzając ich statuetkami. Otrzymali je: Maria Długaj z UG Gierałtowice, Irena Niedzielska z UG Wielowieś, Magdalena Frychel z UG Rudziniec, Barbara Nawrat z UMiG Sośnicowice, Aleksandra Delanowska-Mazur z UM Pyskowice, Irena Pawliczek z UG Pilchowice, Małgorzata Marcinkowska z UMiG Toszek oraz Beata Zawadzka z UM Knurów. Komendant gliwickiego WKU złożył natomiast specjalne podziękowania przedstawicielom Powiatu Gliwickiego: staroście Waldemarowi Dombkowi, Jackowi Zarzyckiemu i Zbigniewowi Maćkowiakowi z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informatyki.

W przyszłym roku kwalifikacja wojskowa przeprowadzana będzie w powiecie gliwickim od 1 do 28 lutego. Wezwane do niej osoby stawiać się będą w siedzibie WKU w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.  Wyznaczono już konkretne terminy dla mieszkańców poszczególnych miast i gmin. Są to: 1-8 lutego dla miasta Knurów, 8-12 lutego dla miasta Pyskowice, 13-14 lutego dla gminy Toszek, 14-16 lutego dla gminy Rudziniec, 19 lutego dla gminy Sośnicowice, 20 lutego dla gminy Wielowieś, 21-22 lutego dla gminy Gierałtowice i 22-26 lutego dla gminy Pilchowice. Dla kobiet przeznaczony będzie 27 lutego, natomiast 28 lutego to dzień dodatkowy.