Aktualności

Mundurówka na koniach

Mundurówka na koniach

Chociaż trwają wakacje, nauczyciele klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, wspólnie z Ochotniczym Szwadronem 3-go Pułku Ułanów Śląskich, opracowują szczegółowe plany współpracy na nowy rok szkolny. To jedyny taki projekt edukacyjny w Polsce.

- Jest to realizacja umowy, jaką nasza szkoła podpisała w maju z tym stowarzyszeniem działającym w Wodzisławiu  Śląskim – informuje nauczyciel Szymon Kościarz, którzy koordynuje projekt. – Od września uczniowie klas mundurowych będą mieli zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z nauką jazdy konnej oraz poznaniem historii i tradycji tej formacji wojskowej.

Określono, że w tym celu w szkole utworzony zostanie pluton konny, złożony z trzech 6-osobowych grup uczniów z klas od I do III. Młodzież z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, będzie szkolona przez Stowarzyszenie Ochotniczy Szwadron 3-go Pułku Ułanów Śląskich. Ustalono, iż w ramach szkolenia odbędą się zajęcia m.in. z obsługi stajennej, kiełzania i siodłania sportowego oraz kawaleryjskiego koni, jazdy sportowej, władania bronią na koniu, a także musztry. Ważnym elementem szkolenia będzie historia jazdy polskiej i umundurowania.

Warto przypomnieć, że umowę o nieodpłatnej współpracy szkoły z kawalerzystami podpisali 8 maja rotmistrz Zbigniew Kamczyk-Godowski, dowódca Ochotniczego Szwadronu 3-go Pułku Ułanów Śląskich i Grażyna Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Do dyspozycji uczniów będą konie, wykwalifikowani instruktorzy oraz odpowiedni ubiór i wyposażenie w czasie zajęć, prowadzonych przez to stowarzyszenie.

-  Jest to pierwsza taka umowa w Polsce – mówi Zbigniew Kamczyk-Godowski. – Do tej pory żadna szkoła w kraju nie miała nawiązanej współpracy ze stowarzyszeniem kawaleryjskim. Cieszę się, że możemy pomóc w wykształceniu młodych kawalerzystów. Polscy ułani nadal są uważani za najlepszych, wygrywają wszystkie zawody międzynarodowe, tak więc uczniowie będą mieli naprawdę bardzo dobre wzorce.

Dzięki tej współpracy szkoła może poszerzyć możliwości wszechstronnego wykształcenia uczniów klas mundurowych. Wcześniej już zawarła podobną umowę z Klubem Sportowym „Spartan” w Knurowie, co zapewnia młodzieży warunki do profesjonalnego treningu, m.in. w sportach walki. W nowym roku szkolnym uczniowie będą mieli również niezwykle atrakcyjne, darmowe zajęcia kawaleryjskie.