Aktualności

Mundurowe awanse

Mundurowe awanse

8 lutego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach odbyła się uroczystość awansów w klasach mundurowych.

Awanse otrzymali uczniowie trzech klas funkcjonujących w Liceum Ogólnokształcącym wchodzących w skład „Konopnickiej”. Uroczystość zorganizowana została zgodnie z wojskowym ceremoniałem – z wprowadzeniem do auli  sztandaru szkoły, złożeniem meldunku przełożonemu, odśpiewaniem hymnu państwowego i wciągnięciem na maszt flagi RP. Uczniom towarzyszyli zaproszeni goście, m.in. dr Krystian Cuber – prodziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, mjr Kamil Sworacki i por. Grzegorz Gacek z 6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach oraz podinsp. Janusz Górka – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach, a także rodzice i koledzy z innych klas. Dowódcą uroczystości był starszy sierżant Szymon Bałdyga.

Akty nadania wyższych stopni wręczyli uczniom Elwira Dersiewicz – dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej, Sławomir Tokarz opiekujący się klasami mundurowymi oraz ich wychowawcy. Awanse na stopień starszego szeregowego otrzymało 19 uczniów klasy pierwszej, a jeden z nich awansował na stopień kaprala. W klasach drugiej i trzeciej uczniowie otrzymali stopnie kaprala, starszego kaprala i sierżanta. Na najwyższe w szkole stopnie – starszego sierżanta – awanse odebrali: Dominika Gawoł, Kamil Borysów, Michał Dejnaka i Daniel Mazurek. – Awanse są wyrazem uznania za wzorową postawę uczniowską, osiągane wyniki w nauce oraz w szkoleniu mundurowym – podkreśliła dyr. Elwira Dersiewicz.

Uroczystość zakończył pokaz umiejętności uczniów klas mundurowych, na który złożyły się m.in. sztuki walki, posługiwanie się bronią i ochrona antyterrorystyczna.