Aktualności

Można zgłaszać kandydatów do nagrody Bene Meritus

Można zgłaszać kandydatów do nagrody Bene Meritus

Informujemy, że od początku stycznia do 28 lutego w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach można składać wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego w tym roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.

Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego. Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.

Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce NAGRODA BENE MERITUS. Tam też zamieszczony jest spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody.

- Gorąco zachęcam do składania wniosków – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga. – Nagroda Bene Meritus jest piękną formą uznania zasług osób, instytucji czy też organizacji szczególnie zasłużonych dla społeczności naszego powiatu.