Aktualności

Młodzież w starostwie

Młodzież w starostwie

4 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się XII Sesja wspólna Młodzieżowej Rady Miasta Knurów i Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy – mówi Ewa Jurczyga, wicestarosta gliwicki, która towarzyszyła młodzieży podczas sesji. – Bardzo się cieszę, że młodzież zwróciła się do nas o możliwość skorzystania z naszej sali sesyjnej, by zorganizować tu swe obrady, tym bardziej, że od początku wspierałam tworzenie się Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego. Ta nasza aktywność zaowocowała już planami utworzenia podobnej struktury na szczeblu wojewódzkim. Realizuje się więc to, o czym zawsze marzyłam – byśmy mieli aktywną młodzież, świadomą swych możliwości udziału w życiu samorządowym i wpływania na to, co dzieje się wokół.

- Zajmujemy się  szeroko pojętymi sprawami młodzieży – informuje Dawid Puchalski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Knurów. – Pomaga nam w tym przeprowadzanie konsultacji w Radzie Miasta Knurów oraz w szkołach. Na co dzień organizujemy różne wydarzenia o charakterze młodzieżowym, kulturalnym i sportowym. W starostwie spotkaliśmy się, by rozmawiać o wspólnych działaniach z Forum Młodzieży Ziemi Gliwickiej.

- Zawsze możemy liczyć na pomoc starostwa – podkreśla Michał Mazur, przewodniczący Forum Młodzieży Ziemi Gliwickiej. – Nasze Forum powstało kilka miesięcy temu i to wsparcie jest bardzo cenne. W najbliższym czasie chcemy przeprowadzić konsultacje w szkołach na terenie powiatu, aby przekonać się, jakie są oczekiwania młodzieży wobec Forum. Planujemy również szereg przedsięwzięć, między innymi konkursy i spotkania dla uczniów. Przymierzamy się też do pobicia Rekordu Guinessa w belgijce, tańcu bardzo popularnym wśród młodzieży.

Podczas sesji w starostwie m.in. przyjęto statut Młodzieżowej Rady Miasta Knurów, poruszono kwestię budżetu młodych, wybrano kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz określono wspólne przedsięwzięcia MRMK i FMPG – a jest ich sporo, np. warsztaty na temat funkcjonowania samorządu lokalnego, udział w akcji Kartka dla Powstańca, konferencja na temat przemocy w rodzinie oraz cykl międzyszkolnych debat oksfordzkich.