Aktualności

Miś Bezpieczeństwa

Miś Bezpieczeństwa

6 czerwca w Szkole Podstawowej w Paczynie odbył się Finał V Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Miś Bezpieczeństwa” pod honorowym patronatem starosty gliwickiego Waldemara Dombka oraz burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka.

Galę finałową konkursu otworzyli dyrektor SP w Paczynie Bogdan Dutkiewicz oraz nauczycielka – inicjatorka tego przedsięwzięcia, Patrycja Duda. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się osiem szkół, wyłonionych podczas jego I etapu, który odbył się 17 maja. Były to trzyosobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej w Paczynie, Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach, Szkoły Podstawowej w Wielowsi, Szkoły Podstawowej w Kozłowie, Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach oraz Szkoły Podstawowej ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach.

Finał konkurs składał się z testu wiedzy indywidualnej oraz pięciu zadań zespołowych. Rywalizacja między drużynami do samego końca była bardzo zacięta. Oceniali je Aleksandra Wielgosz – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz starszy aspirant Janusz Szydło z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Po wnikliwym sprawdzeniu prac jury ogłosiło wyniki. Na pierwszym miejscu uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Paczynie, na drugim miejscu znaleźli się reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, a trzecie miejsce przypadło drużynie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach.

Podczas uroczystego finału konkursu uczniom towarzyszyli m.in. starosta gliwicki Waldemar Dombek wraz z Jackiem Zarzyckim z Zarządu Powiatu Gliwickiego, burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk i Agnieszka Szalińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek. Po uroczystym ogłoszeniu wyników odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, Urząd Miejski w Toszku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Podsumowanie było krótkie i rzeczowe: do zobaczenia za rok!