Aktualności

Minikonkurs dla rolników

Minikonkurs dla rolników

W siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Gliwicach rozstrzygnięto minikonkurs dla rolników popularyzujący używanie podczas pracy w gospodarstwie różnego rodzaju ochron osobistych – kombinezonów, ochraniaczy, rękawic, gogli itp.

W konkursie wzięli udział rolnicy lub domownicy odwiedzający placówkę w Gliwicach. Polegał on na rozwiązaniu testu składającego się z pięciu pytań, dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Nagrodzono trzy osoby. Największą wiedzą na ten temat wykazał się Adam Tomanek z Zabrza, drugie miejsce zajął Marian Gwozdek z Kotliszowic a trzecie – Rafał Hohenberg z Pniowa. Oprócz dyplomów uczestnicy testu otrzymali nagrody rzeczowe: ochraniacze słuchu, drabiny i ochronne gogle.

Podczas trwania konkursu w gliwickiej placówce KRUS można było zobaczyć i przymierzyć środki ochrony osobistej: okulary ochronne, maski, rękawice ochronne, a także obejrzeć kombinezon chroniący podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Takie działania prewencyjne prowadzone przez KRUS przypominają rolnikom, jak należy w sposób bezpieczny dla zdrowia prowadzić codzienne prace w gospodarstwie lub na roli z zastosowaniem chemii, np. do oprysków czy nawożenia gleby.