Aktualności

Magia zamknięta w papierze

Magia zamknięta w papierze

10 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Filia nr 1 odbył się wernisaż oraz podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Origami „Magia zamknięta w papierze”. Temat tej edycji konkursu brzmiał „Łąki, pola i polany". Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Gliwickiego, Polskiego Towarzystwa Origami oraz Galicyjskiej Grupy Origami.

Organizatorami konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach.

Zakres wiekowy uczestników był szeroki, od najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym po osoby dorosłe. Na konkurs należało wykonać obraz w technice origami związany tematycznie z łąką, polanami i polami. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło wiele ciekawych prac z różnych regionów Polski. Prace oceniła komisja w składzie: Beata Kupczak – instruktor origami PTO, GGO; Kamilla Arabas-Mostek – MBP w Gliwicach oraz Joanna Mandalka – nauczyciel techniki.

Na podsumowanie przybyli nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i rodzinami. Nasi goście przyjechali z Bełżyc, Pruchnika, Łodzi, Leszna, Zabierzowa, Opola, Myślenic, Chełmka, Zabrza, Knurowa, Pławniowic, Żernicy i Gliwic. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody. Dodatkową nagrodą były warsztaty origami prowadzone przez organizatorów konkursu – Małgorzatę Łodo, instruktor origami PTO oraz Halinę Rościszewską-Narloch. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się również uczestnicy w Warszawy, Gdańska, Kołobrzegu, Sułowa, Krakowa, Styrzyńca, Książnic, Tarnowca, Biłgoraja, Konstantynowa Łódzkiego oraz Krzyżowic. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom oraz dziękujemy opiekunom za wkład i zaangażowanie.

Na wystawę pokonkursową zapraszamy do 30 marca br. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, Filia nr 1, Plac Inwalidów. Na wystawie zobaczymy łąki pełne kwiatów, owadów, ptaków, leśne i górskie polany, zboża i traktory na polu oraz wiele innych pomysłów na przedstawienie tematu konkursu, a wszystko w technice origami.

Więcej o konkursie na stronie internetowej organizatora: www.konkurs.magia.origami.cmza.pl.
                                                                                                       Irena Janas, organizator konkursu