Aktualności

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Od 18 marca do 12 kwietnia potrwa kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu gliwickiego. Prowadzona będzie w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

W naszym powiecie kwalifikacja wojskowa obejmuje osoby zamieszkałe stale lub przebywające czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast: Knurów i Pyskowice; miast i gmin: Sośnicowice i Toszek; gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wezwani są:

- mężczyźni urodzeni w 2000 roku

- mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

- osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe  komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze  względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby  wojskowej ze względu ma stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa  po zakończeniu kwalifikacji  wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

-  urodzone w latach 1995 – 2000 studentki i absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych

- osoby,  które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do  czynnej służby wojskowej.

Oto terminy, w jakich muszą stawić się do kwalifikacji mieszkańcy z poszczególnych miast i gmin:
- Miasto Pyskowice: 18-20 marca
 - Miasto Knurów: 20-27 marca
 - Gmina Toszek: 28-29 marca
- Gmina Pilchowice: 29 marca – 1 kwietnia
- Gmina Sośnicowice: 2-3 kwietnia
- Gmina Rudziniec: 3-4 kwietnia
- Gmina Gierałtowice: 5-8 kwietnia
- Gmina Wielowieś: 9 kwietnia
- Roczniki starsze „kat B”: 10 kwietnia
- Kobiety: 11 kwietnia
Z kolei 12 kwietnia to dzień dodatkowy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; jeśli posiada – dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji); aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.

Dodatkowe informacje o kwalifikacji można uzyskać pod nr. tel. 261 124 689.