Aktualności

Koroner w powiecie gliwickim

Koroner w powiecie gliwickim

Powiat Gliwicki podpisał umowę z lekarzem, który będzie pełnił obowiązki tzw. koronera.

Umowa dotyczy wykonywania usług stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu gliwickiego. Lekarz zobowiązał się do zapewnienia całodobowego dyżuru i wykonywania tych usług w sytuacjach, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, którzy odpowiadają za stwierdzenie zgonu. Umowa nie dotyczy jednak sytuacji, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo – wówczas kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin czy też sekcji zwłok.

- Cieszę się, że udało się doprowadzić do podpisania tej umowy – mówi wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. – Na problemy związane z brakiem tzw. koronera już dawno zwrócił uwagę jeden z naszych radnych, Jacek Awramienko, z zawodu lekarz, który stykał się z nim zawodowo. Sprawa ta niejednokrotnie była omawiana później na posiedzeniach Komisji Zdrowia Rady Powiatu Gliwickiego. To dzięki jej uwagom i propozycjom wypracowany został sposób rozwiązania problemu. Powiat Gliwicki gotowy był do zawarcia umowy z koronerem już w ubiegłym roku, ale pomimo wielokrotnych ogłoszeń nie zgłosił się ani żaden lekarz, ani placówka medyczna, którzy chcieliby podjąć się świadczenia tych usług. Wreszcie jednak chętny się znalazł i umowa została podpisana z dniem 29 sierpnia 2018 roku.

W powiecie sporadycznie, kilka razy w roku zdarza się sytuacja, gdy dochodzi do śmierci, a brakuje lekarza, który stwierdziłby zgon i wystawił stosowne dokumenty. Choć są to rzadkie przypadki, bywają jednak drastyczne dla bliskich, którzy przy zmarłym muszą czekać na dokonanie formalności. Czasami też – gdy na miejsce wzywana jest policja – stanowią obciążenie dla funkcjonariuszy, zmuszonych do oczekiwania na lekarza.

- Na przeszkodzie rozwiązania problemu stały niejednoznaczne przepisy, obowiązujące w tej kwestii w naszym kraju – dodaje Ewa Jurczyga. – Rada Powiatu Gliwickiego rok temu podjęła w tej sprawie stanowisko, które przesłane zostało m.in. do premiera i ministra zdrowia, ale  do tej pory nie nastąpiły wymagane zmiany legislacyjne. W tej sytuacji Powiat Gliwicki rozwiązał ten problem na swoim terenie przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach, docelowo licząc jednak na stosowne zmiany w obowiązujących w kraju przepisach.