Aktualności

Kordelas dla Starosty Gliwickiego

Kordelas dla Starosty Gliwickiego

Starosta gliwicki Waldemar Dombek uhonorowany został 18 lutego Kordelasem Leśnika Polskiego – najwyższym  odznaczeniem, przyznawanym pracownikom Lasów Państwowych, nadawanym także osobom spoza LP, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Kordelas Leśnika Polskiego został wręczony staroście Waldemarowi Dombkowi przez Józefa Kubicę, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Waldemar Dombek jest długoletnim samorządowcem, od 2014 roku pełni funkcję starosty gliwickiego. W swej pracy zawsze szczególną uwagę zwraca na ochronę środowiska, dbając o harmonijny rozwój powiatu w zgodzie z ekologią i szacunkiem dla przyrody – w tym lasów, które na terenie powiatu gliwickiego zajmują ponad 34 proc. Jest inicjatorem powstania w 2017 r. Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”, które poprzedziło założenie Zespołu roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec, a towarzyszyła mu akcja sadzenia drzew, w której udział wzięli samorządowcy, naukowcy, ekolodzy i leśnicy. W akcję tę włączyli się również uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki.

Obecnie Klaster Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” rozszerza swą działalność, stanowiąc bazę do utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku „Śląska energia”. Jednym z jego działań, zorganizowanym wspólnie z Nadleśnictwem Rudziniec,  było zwiedzenie elektrociepłowni Bioenergy Bardejov w Bardejowie na Słowacji. Ta ekologiczna elektrociepłownia zasilana jest biomasą, pochodzącą z tamtejszych lasów. Starosta Waldemar Dombek, wspólnie z nadleśniczym Nadleśnictwa Rudziniec Wiesławem Kucharskim zaangażowani są w doprowadzenie do powstania takiej elektrociepłowni na terenie powiatu gliwickiego.  

Starosta Waldemar Dombek jest inicjatorem przedsięwzięć drogowych, realizowanych przez Powiat Gliwicki wspólnie z Nadleśnictwem Rudziniec. Są to modernizacje dróg: Rudziniec – Łącza w gminie Rudziniec oraz Sierakowice – Tworóg Mały w gminie Sośnicowice. Inwestycje te przyczyniły się do zmniejszenia emisji spalin oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu na drogach prowadzących przez tereny leśne. Szczególne znaczenie miał remont drogi prowadzącej od Tworoga Małego do kaplicy św. Marii Magdaleny, sakralnego miejsca upamiętniającego bohaterską walkę leśników i strażaków z największym w Polsce i w Europie od II wojny światowej  pożarem lasów w 1992 r.  Kapliczka cudownie ocalała, choć dwa razy podchodził pod nią ogień i wkoło płonęły lasy. Co roku we wrześniu odprawiane są tu Msze św., koncelebrowane przez biskupa pomocniczego (obecnie już seniora) Diecezji Gliwickiej, Gerarda Kusza. Msze te gromadzą licznych wiernych, w tym leśników. Ich organizację – dzięki osobistemu zaangażowaniu starosty Waldemara Dombka – od lat wspiera Powiat Gliwicki.

Z inicjatywy Waldemara Dombka od 20 lat prowadzona jest akcja „Sprzątamy Powiat Gliwicki”, w którą aktywnie włączają się powiatowe zespoły szkół oraz domy pomocy społecznej. Podczas akcji co roku sprzątane są tony śmieci, również na terenach leśnych. Akcji towarzyszy konkurs plastyczny, przyczyniający się do popularyzacji dbałości o środowisko oraz niezaśmiecania terenów wokół siebie, w tym obszarów leśnych.
 
Starosta Waldemar Dombek przyczynia się również do promowania działalności Lasów Państwowych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki jego staraniom uczniowie szkół Powiatu Gliwickiego brali udział m.in. w sadzeniu drzew na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Rudziniec w Rachowicach, a także włączają się w konkursy plastyczne organizowane przez Nadleśnictwo Rudziniec.   

Waldemar Dombek wielką wagę przywiązuje do współpracy z Nadleśnictwem Rudziniec w wielu zakresach, takich jak ochrona środowiska, gospodarka leśna, imprezy i uroczystości. Szczególnym przykładem tej współpracy są m.in. Dożynki Powiatu Gliwickiego, na które co roku zapraszana jest reprezentacja Nadleśnictwa Rudziniec, biorąca udział m.in. w Mszy św. dożynkowej, korowodzie i wystawiająca swe stoisko w czasie powiatowego święta plonów. Przyczynia się to do promocji Lasów Państwowych oraz upowszechniania tematyki ochrony lasów nie tylko na terenie powiatu gliwickiego.

Kordelas Leśnika Polskiego to wyjątkowe odznaczenie przyznawane od 1996 roku przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Sam kordelas jest paradną i honorową bronią pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego. Obecny wzór obowiązuje od 1 marca 1930 roku, kiedy to wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów "O umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych". Każdy kordelas wręczany jako wyróżnienie ma swój kolejny, unikalny numer. Dołączana jest do niego także legitymacja, która poświadcza jego nadanie. Kordelas Leśnika Polskiego, nadany Waldemarowi Dombkowi, nosi numer 5251.