Aktualności

Konkursy na stanowiska dyrektorów w 2019 r.

Konkursy na stanowiska dyrektorów w 2019 r.

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki - dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz dyrektora publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach.