Aktualności

Komunikat w sprawie przedłużenia nauczania w formie zdalnej/tradycyjnej

Komunikat w sprawie przedłużenia nauczania w formie zdalnej/tradycyjnej

 
 
Komunikat w sprawie przedłużenia nauczania w formie zdalnej/tradycyjnej
Komunikat w sprawie przedłużenia nauczania w formie zdalnej/tradycyjnej w okresie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki
 
Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2087), w okresie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki:
  • w zespołach szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużone kształcenie w formie zdalnej,
  • w zespołach szkół specjalnych kształcenie odbywać będzie się w formie tradycyjnej.

Komunikat w sprawie przedłużenia nauczania w formie zdalnej/tradycyjnej
Komunikat w sprawie przedłużenia nauczania w formie zdalnej/tradycyjnej w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki
 
Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1960), w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.:
  • w szkołach ponadpodstawowych, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym zostaje przedłużone kształcenie w formie zdalnej,
  • w zespołach szkół specjalnych kształcenie odbywać będzie się w formie tradycyjnej.

Komunikat w sprawie wprowadzenia nauczania w formie zdalnej/tradycyjnej w okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki
 
Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, iż w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 23 października br. dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
  • począwszy od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych, w tym dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki kształcenie będzie odbywać się w formie zdalnej;
  • w zespołach szkół specjalnych kształcenie odbywać będzie się w formie tradycyjnej.