Aktualności

Kolorowe i pełne nadziei

Kolorowe i pełne nadziei

Dwa mikrobusy i jeden autobus przekazane zostały 6 lutego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach trzem placówkom zajmującym się osobami z niepełnosprawnością.

Powiat Gliwicki otrzymał na ich zakup dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, dołożyły się też inne podmioty. Dofinansowanie z PFRON przyznane zostało wnioskom złożonym przez powiat w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III”; Obszar D – likwidacji barier transportowych.

Pierwszy z projektów, o nazwie „Kolorowy Mikrobus”, zrealizowany został przez Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pyskowicach. Wartość projektu to 109 tys. zł, z czego środki PFRON wynoszą 70 850 zł, a środki własne Stowarzyszenia – 38 150 zł. Dzięki jego realizacji dla WZT w Pyskowicach zakupiony został 9-osobowy mikrobus.

Drugi projekt nosił nazwę „Mikrobus nadziei dla chłopaków”, a realizował go Zakon Posługujących Chorym Ojców Kamilianów dla Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Wartość tego projektu wyniosła 136 412,50 zł, w czym środki PFRON stanowią 75 026,88 zł, a środki własne DPS-u – 61 385,62 zł. Realizacja projektu umożliwiła zakup 9-osobowego mikrobusu.

Z kolei Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Knurowie, wzbogaciły się o 17-osobowy autobus. Jego zakup był możliwy dzięki projektowi „Autobus dla niepełnosprawnych”, realizowanemu przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie dla tych WTZ. Wartość tego  projektu to 281 971,35 zł, w czym środki PFRON stanowiły 176 971,35 zł. Uzupełniły je środki własne w kwocie 105 tys. zł – w tym 80 tys. zł przekazało Powiatowi Gliwickiemu na ten cel Miasto Knurów, a 25 tys. zł stanowiły środki pochodzące z darowizn.

Przekazania samochodów dokonał na parkingu Starostwa Powiatowego w Gliwicach Jan Wroński – dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach. W uroczystości wzięli udział starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz dyrektorzy placówek obdarowanych nowymi pojazdami: Krzysztof Gołuch z Ośrodka MB Uzdrowienie Chorych w Knurowie, brat Bronisław Malicki z DPS-u w Pilchowicach i Małgorzata Peteja z WZT w Pyskowicach. Towarzyszyli im samorządowcy – prezydent Knurowa Adam Rams wraz z przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Rzepą, wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, Ewa Jurczyga – członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, Maria Owczarzak-Siejko – skarbnik Powiatu Gliwickiego oraz Barbara Terlecka-Kubicius – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Uroczystość była także okazją do zaprezentowania współpracy Powiatu Gliwickiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Poza trzema opisanymi wyżej projektami, powiat w ub. roku otrzymał również środki na realizację projektu „Montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie” w ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Planowana wartość projektu to 426 211,00 zł, w tym środki PFRON – 65 211,08 zł i środki własne Powiatu Gliwickiego – 360 999,92 zł.   
W roku 2019 Powiat Gliwicki otrzymał na realizację zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę w wysokości 2 345 187 zł, w tym na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  1 556 256 zł.

- Nasz powiat stale podejmuje działania mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym codziennego funkcjonowania – informuje wicestarosta Adam Wojtowicz, któremu podlega w Powiecie Gliwickim m.in. pomoc społeczna. – Są to bardzo różnorodne działania, uwzględniające szerokie spectrum potrzeb naszych mieszkańców.  

Obecnie na ukończeniu jest projekt „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”, w ramach którego powstały m.in. winda i pochylnia dla wózków inwalidzkich. W 2017 roku zakończono projekt rozbudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych – tam również wybudowana została winda, dostosowująca obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu „Wsparcie na starcie” realizowanego w Powiecie Gliwickim w latach 2018-2019 wsparciem objęto łącznie  40 osób niepełnosprawnych. W roku 2020 wsparciem zostanie objętych 14 osób niepełnosprawnych, które będą mogły m.in. skorzystać z licznych kursów zawodowych oraz warsztatów rozwijających zainteresowania.

Ponadto Powiat Gliwicki otrzyma w tym roku dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej”, który jest adresowany do osób niepełnosprawnych. W powiecie założono objęcie wsparciem 8 osób niepełnosprawnych, w tym dla 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na łączną liczbę 2 880 godz. Usługi będą świadczone przez 5 asystentów osobistych. Łączna kwota przyznanych środków finansowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację Programu dla Powiatu Gliwickiego wynosi 99 645,75 zł.