Aktualności

Jubileusz z podsumowaniami

Jubileusz z podsumowaniami

5 października na Zamku w Toszku odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji zakończenia V kadencji Rady Powiatu Gliwickiego i rozpoczęcia obchodów 20-lecia Powiatu Gliwickiego oraz rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Konferencja zgromadziła licznych samorządowców, przedstawicieli parlamentu, władz wojewódzkich, reprezentantów instytucji współpracujących z powiatem oraz gości z zagranicy. Była okazja do uhonorowania osób zasłużonych oraz złożenia gratulacji i życzeń. Mijającą kadencję podsumował Andrzej Kurek – przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, a 20-lecie powiatu – starosta Waldemar Dombek. O niebagatelnej roli, jaką odgrywają samorządy terytorialne w naszym kraju, mówił Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich.

Konferencję poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, koncelebrowana przez biskupa Andrzeja Iwaneckiego w intencji powiatu i jego mieszkańców oraz samorządowców. Następnie jej uczestnicy – na czele z Orkiestrą Dętą Toszek oraz licznymi pocztami sztandarowymi – przemaszerowali wokół rynku, udając się toszecki na zamek. Tam w Sali Peterswaldzkiej zebrało się wielkie grono osób, związanych z samorządem naszego powiatu.

Uroczystość była okazją do uhonorowania powiatowych pracowników. Długoletni były dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach Jan Osman otrzymał Odznaczenie za Zasługi dla Budownictwa, natomiast Justyn Szczyrba, Tadeusz Bobik i Ryszard Kowrygo ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach odznaczeni zostali Medalami za Długoletnią Służbę. Odznaczenia odebrali z rąk Adama Ostaleckiego, dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast Krystian Kiełbasa, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, wręczył Barbarze Terleckiej-Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, odznakę „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich wręczył staroście Waldemarowi Dombkowi statuetkę z okazji 20-lecia samorządu, przyznawaną najlepszym powiatom.

Podsumowania kończącej się kadencji dokonał przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek. – Od początku kadencji kładłem mocny nacisk na to, by wyjść z Radą na zewnątrz, organizując sesje wyjazdowe. Zabiegałem też o jak najczęstsze pokazywanie i promowanie lokalnych talentów oraz innowacyjnych firm – podkreślił. – Sesje odbywały się więc nie tylko w starostwie, ale też w terenie – tak, by radni mieli okazję poznać od podszewki  nasze szkoły, szpitale czy DPS-y. Przy okazji odwiedzaliśmy także lokalne, innowacyjne firmy. Podobny, wyjazdowy tryb pracy miały również niektóre z komisji. To procentowało doskonałą znajomością problemów naszych mieszkańców, a tym samym pomagało w ich rozwiązywaniu.

Starosta Waldemar Dombek podsumował 20 lat funkcjonowania Powiatu Gliwickiego. – Nasz pierwszy budżet w 1999 roku wynosił 21,8 mln zł i wystarczał zaledwie na pokrycie bieżącego funkcjonowania. Dziś jest niemal czterokrotnie wyższy i ma to odzwierciedlenie w rozwoju powiatu oraz przeprowadzanych inwestycjach. Modernizujemy sieć dróg powiatowych, budujemy chodniki, trasy rowerowe, dbamy o edukację, poprawiając infrastrukturę i wyposażenie szkół. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, współpracujemy z gminami, poprawiamy obsługę naszych mieszkańców w starostwie, inwestujemy w nowe technologie. Gospodarujemy naszym budżetem rozsądnie i na miarę możliwości polepszamy jakość życia w naszym powiecie – mówił.

- Powiaty są niezbędne – zaznaczył w swym wystąpieniu Ludwik Węgrzyn, przypominając, że po raz pierwszy powiat utworzony został w Polsce w XIII wieku. – To ważne łączniki między mieszkańcami, a władzą administracyjną oraz samorządową wyższego szczebla. Polskie powiaty znane są z tego, iż doskonale gospodarują swym budżetem, racjonalnie wykorzystując każdą złotówką oraz umiejętnie pozyskując środki zewnętrzne.  

Życzenia z okazji jubileuszu złożyli w swych wystąpieniach parlamentarzyści: poseł Krystyna Szumilas, która – warto przypomnieć – była radną i członkiem Zarządu Powiatu Gliwickiego I kadencji, a także poseł Piotr Pyzik oraz senator Krystian Probierz. Z gratulacjami dołączyli do nich przedstawiciele naszych partnerskich powiatów – Mittelsachsen i Calw w Niemczech oraz Puckiego, a także gmin wchodzących w skład Powiatu Gliwickiego. Konferencję  muzycznie uświetnił występ Agaty i Jacka Żyłów z Jacks Band Quartet w Knurowie.

Specjalne gratulacje odebrali radni Powiatu Gliwickiego wszystkich pięciu kadencji, począwszy od 1999 r. – są to Waldemar Dombek, Andrzej Kurek, Michał Nieszporek i Jacek Awramienko. W gronie tym znalazła się też skarbnik Maria Owczarzak-Siejko, która jest w samorządzie powiatowym od samego początku.

Po części oficjalnej uroczystości „urodzinowy” tort pokroili starosta Waldemar Dombek oraz przewodniczący Andrzej Kurek, w czym towarzyszył im Andrzej Grzybek, były radny powiatowy z Toszka. Potem zaś przyszedł czas na rozmowy i wspomnienia, co odbyło się przy muzyce w wykonaniu Blaskapelle Świbie.

Uroczystości towarzyszyło wydanie specjalnego, jubileuszowego numeru „Wiadomości  Powiatu Gliwickiego”, a także albumu pt. „Biegiem przez historię sportu powiatu gliwickiego”, ukazującego sportowe wydarzenia, zawodników i kluby na naszym terenie począwszy od ich zarania aż po czasy współczesne.