Aktualności

Jubileusz i Laury

Jubileusz i Laury

30 lat obchodzi Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, na której podsumowano jego dotychczasową działalność, a także po raz pierwszy wręczono Laury Związku. Jedno z tych wyróżnień otrzymał naczelnik Mariusz Dyka ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

- Powiat Gliwicki należy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów od kilkunastu lat – przypomina starosta gliwicki Waldemar Dombek, który reprezentował nasz powiat na jubileuszowej gali, zorganizowanej 2 września w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. – Od lat Związek wspiera społeczności i samorządy lokalne na wielu polach działalności, korzystając przy tym m.in. z wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych. Niezwykle się cieszę, że Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, a także nasz geolog powiatowy, został uhonorowany Laurem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Jubileuszowa gala odbyła się w ramach uroczystej, LI sesji Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP, przebiegającej pod hasłem „Przeszłość – Przyszłość – Samorządność”. Złożyły się na nią m.in. dwie konferencje. Pierwsza, pt. „Samorząd kiedyś i dziś” przebiegała w formie paneli dyskusyjnych, poświęconych początkom samorządności oraz spojrzeniu na samorząd po latach. Na drugiej, pt. „Finanse samorządowe w świetle wyzwań nowej perspektywy finansowej UE” przedstawione zostały m.in. raport o stanie finansów jednostek samorządowych w woj. śląskim, fundusze UE w nowej perspektywie oraz projekt RPO WSL 2021-2027 w przeddzień zatwierdzenia.

Jak podkreślono podczas jubileuszowej gali, kluczową wartością ŚZGiP jest to, że Związek tworzą (i tworzyły) każdego dnia konkretne osoby związane z samorządem lokalnym. Są to samorządowcy kierujący rozwojem gmin i powiatów oraz pracownicy wydziałów czy referatów w urzędach i starostwach. Tylko poprzez zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dzięki ich merytorycznemu wsparciu organizacja może skutecznie realizować swoje zadania. Podczas gali wręczenia Laurów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podziękowano za ten dotychczasowy wkład pracownikom samorządowym urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, które wchodzą w skład Związku, a także instytucjom różnego szczebla i organizacjom.

Była to pierwsza edycja Laurów, wyróżnienie będzie to przyznawane cyklicznie co 5 lat. Statuetki Laurów zostały wykonane przez artystów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Mariusz Dyka, uhonorowany jedną ze statuetek, otrzymał ją w kategorii „Za zasługi dla samorządowej współpracy”, w której wyróżnienia za pracę i zaangażowanie w działania podejmowane przez Związek odebrało tylko wąskie grono 6 urzędników samorządowych. Naczelnik Dyka od lat jest zaangażowany w działalność ŚZGiP. W Związku przewodniczy Komisji Ekologii, jest zastępcą przewodniczącego Komisji Geologii i Górnictwa, a także prowadzi doraźną Komisję ds. rozwiązywania problemów związanych z Ustawą prawo wodne. 
Facebook