Aktualności

Johannes Chrząszcz w Willi Caro

Johannes Chrząszcz w Willi Caro

20 kwietnia w gliwickiej Willi Caro otwarta zostanie wystawa „Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk”. Oglądać ją będzie można do 26 sierpnia br.

Wystawa poświęcona jest pyskowickiemu proboszczowi, jednemu z założycieli Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, społecznikowi, a przede wszystkim znakomitemu śląskiemu historykowi. Ks. Chrząszcz był jedną z tych postaci, które na  przełomie XIX i XX w. zasłużyły się dla rozwoju kultury umysłowej Śląska. Doskonale łączył obowiązki duszpasterskie z działalnością badawczą przeszłości regionu. Jego wieloletnie badania naukowe zaowocowały wydaniem wielu pozycji historycznych dotyczących przeszłości lokalnych społeczności i wspólnot. Dzieła te są szczególnie cenne, ponieważ wiele źródeł, z których korzystał ks. Chrząszcz, uległo zniszczeniu w czasie ostatniej wojny.

O Johannesie Chrząszczu pisaliśmy dużo w "Wiadomościach Powiatu Gliwickiego" w ub. roku, kiedy to obchodzona była 160 rocznica jego urodzin. W tym roku zaś przypada 90 rocznica jego śmierci, o czym przypomina swą wystawą Muzeum w Gliwicach. Założone przez niego wspólnie z radcą Arthurem Schillerem w 1905 r. Muzeum Górnośląskie w Gliwicach (Oberschlesische Museum in Gleiwitz), dziś, jako Muzeum w Gliwicach, jest najstarszą placówką muzealną na Górnym Śląsku.

Wystawa przybliża i upamiętnia postać tego zasłużonego – nie tylko dla Gliwic i Pyskowic, ale dla całego regionu – duchownego. Podczas jej wernisażu, 20 kwietnia, zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja Muzeum w Gliwicach – „Dzieła wybrane” ks. Johannesa Chrząszcza w tłumaczeniu i opracowaniu dr. Sebastiana Rosenbauma.

Dominujące miejsce w ekspozycji zajmą książki, zarówno z bogatego zbioru pyskowickiego proboszcza, jak i te przez niego napisane. Szczególnie ciekawy jest zbiór dzieł zachowanych w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, udostępnionych na wystawę dzięki uprzejmości obecnego proboszcza, ks. Jana Podstawki. Wśród nich znajdują się opracowania, z których Johannes Chrząszcz korzystał na poszczególnych etapach swego życia – jako student, kapłan  i wreszcie doktor teologii.

Na wystawie znajdą się rękopisy ks. Chrząszcza, jego dzieła wydane drukiem oraz książeczki w językach polskim i niemieckim, zachęcające wiernych do różnych form pobożności. Całość uzupełniają nieznane i nigdy dotąd nie publikowane archiwalne fotografie przedstawiające ks. dr. Johannesa Chrząszcza wykonane z okazji różnych ważnych dla pyskowickiej parafii uroczystości.

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego” są jednym z patronów medialnych wystawy.