Aktualności

Jednym głosem o wspólnych sprawach i problemach

Jednym głosem o wspólnych sprawach i problemach

3-4 kwietnia odbyło się w Warszawie XXV Zgromadzenia Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZPP). Miało jubileuszowy charakter, ale zajmowało się też szeregiem spraw aktualnych, ważnych dla samorządów powiatowych.

W tym roku mija 20 lat od założenia ZPP. Związek powstał po wprowadzeniu w życie (w ramach reformy ustrojowej państwa w 1998 r.) samorządu powiatowego. Skupiając 307 członków – w tym Powiat Gliwicki – stanowi ogólnopolską reprezentację powiatów i miast na prawach powiatu.

Powiat Gliwicki reprezentowali na Zgromadzeniu w Warszawie starosta Waldemar Dombek i wicestarosta Adam Wojtowicz. Podczas obrad członkowie Związku przyjęli siedem stanowisk w sprawach istotnych dla samorządów powiatowych. Jednym z nich jest Stanowisko w sprawie problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Warto wspomnieć, że dzień wcześniej, 2 kwietnia pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta w obronie szpitali powiatowych, której organizatorami byli Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz ZPP.

- Sprawy funkcjonowania szpitali powiatowych wymagają naszego wspólnego działania – podkreśla Adam Wojtowicz. – Tych problemów nie są w stanie rozwiązać same samorządy, potrzebne są zmiany systemowe w finansowaniu szpitali powiatowych. 21 maja Powiat Gliwicki będzie organizatorem Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, którego obrady w dużej części poświęcone zostaną tej tematyce.

Podczas pobytu w Warszawie przedstawiciele Powiatu Gliwickiego złożyli  również wizytę w Ministerstwie Energii. – Przeprowadziliśmy rozmowy w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej – relacjonuje Adam Wojtowicz. – Dotyczyły one Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”, który po otrzymaniu certyfikatu Ministerstwa Energii wchodzi obecnie w fazę realizacji celów, w jakich został powołany. Kontynuacją tego tematu była robocza wizyta 8 kwietnia w Powiecie Żywieckim, którą złożyłem wspólnie z radnymi Włodzimierzem Gwiżdżem, Józefem Kruczkiem i Jackiem Zarzyckim. Funkcjonuje tam Związek Międzygminny do spraw Ekologii, z którego doświadczeń Powiat Gliwicki zamierza skorzystać.