Aktualności

IX Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP

IX Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP

20 października w Gmachu Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbył się IX Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP mający na celu wybór jej nowych władz. W Zjeździe uczestniczyło 6 instruktorów z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.  

Podczas pierwszej części Zjazdu wyróżniono osoby, których harcerska działalność zasługuje na szczególną uwagę. Wśród wyróżnionych znalazł się także komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, phm. Patryk Rempała, który z rąk przewodniczącego ZHP, hm. Dariusza Supła otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń – Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Komendantką Chorągwi Śląskiej ZHP ponownie została hm. Anna Peterko. Do władz Chorągwi wybrano także czterech instruktorów z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:
- pwd. Wojciecha Kwoczaka na funkcję członka Chorągwianej Komisji Rewizyjnej;
- phm. Magdalenę Bogucką na funkcję członkini Rady Chorągwi Śląskiej ZHP;
- hm. Andrzeja Jaśnioka oraz hm. Adama Grzesiczka na funkcję członków Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej ZHP.