Aktualności

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa

Informacja dla klientów
Wydziału Architektury i Budownictwa
 
Zalecamy wcześniejszą TELEFONICZNĄ rezerwację terminu wizyty. 
Proszę wziąć pod uwagę, że nieumówienie się na wizytę może skutkować niezałatwieniem sprawy tego samego dnia. 
Rekomendujemy wysyłanie korespondencji pocztą lub dostarczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP – link poniżej :
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html    
 
Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76 wab@starostwo.gliwice.pl 
DRUKI DO POBRANIA:
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/029/002