Aktualności

Informacja dotycząca działalności kasy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

Informacja dotycząca działalności kasy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KASY W STAROSTWIE POWIATOWYM W GLIWICACH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 z dniem 01 kwietnia 2021 r. funkcję kasy spełniać będzie samoobsługowy opłatomat umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką wyłącznie w PLN.
Korzystanie z kasy automatycznej (opłatomatu) w celu dokonania płatności nie wiąże się z żadnymi prowizjami i opłatami.
W załączniku został dodany regulamin usługi przekazu gotówkowego świadczonego za pośrednictwem opłatomatu oraz formularz reklamacyjny.
Urządzenie usytuowane jest w głównym budynku Starostwa Powiatowego w sali obsługi klienta  Wydziału Komunikacji i Transportu.
 • poniedziałek - środa          8:00 - 15:00
 • czwartek                            8:00 - 17:00
 • piątek                                 8:00 - 13:00
Jednocześnie przypominamy o możliwości uiszczania opłat urzędowych przy pomocy bankowości elektronicznej, przelewem na odpowiednie konto:
Rachunek bieżący: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062 na który należy dokonywać poniżej wymienione opłaty:
 • Opłata geodezyjna
 • Opłata za kartę wędkarską
 • Opłata za informację o środowisku
 • Kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu
 • Opłata za zezwolenie/zaświadczenie/wypis/licencję na przewóz osób/rzeczy
 • Zmiana zaświadczenia za przewozy na potrzeby własne
 • Wpis do rejestru instruktorów (wydanie legitymacji instruktora)
 • Opłaty za usunięcie i przechowanie pojazdów z dróg na parking strzeżony
 • Opłata związana z wydaniem prawa jazdy
 • Opłata dotycząca rejestracji pojazdów
 • Najmy
Rachunek pomocniczy: 38 1560 1081 0000 9040 0005 2075 na który należy dokonywać poniżej wymienione opłaty:
 • Użytkowanie wieczyste gruntu.
 • Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
Opłata skarbowa UM Gliwice: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 na który należy dokonywać poniżej wymienione opłaty:
 • Pełnomocnictwo - 17 zł.
 • Wydanie zaświadczenia - 17 zł.
 • Wydanie decyzji - 10 zł.
 • Poświadczenie zgodności duplikatu/Zgodność z oryginałem - 5 zł.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu - 50 zł.
 • Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł.
 • Wydanie duplikatu książeczki wojskowej - 28 zł.
 • Legalizacja dokumentu/Zgodność podpisu notariusza - 26 zł.
 • Wydanie duplikatu pozwolenia na budowę - 24 zł.
 • Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł.
Facebook