Aktualności

Inauguracja roku akademickiego w UTW w Pyskowicach

Inauguracja roku akademickiego w UTW w Pyskowicach

8 października w Centrum Wystawienniczym w Ratuszu w Pyskowicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 tutejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie prowadziła Ilona Paszek, prezes zarządu UTW w Pyskowicach z pomocą Anny Smyl, radnej Rady Powiatu Gliwickiego. Studenci gromko odśpiewali „Gaudeamus igitur”. Nowo przyjęci żacy odebrali indeksy, które wręczała im dr Aleksandra Aszkiełowicz z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Następnie pani doktor wygłosiła bardzo ciekawy wykład pt. „Seniorzy a genealogia”, zachęcając studentów do poszukiwania swoich rodzinnych korzeni.

- Tradycja i rytuały są po to, abyśmy nie zapomnieli, skąd pochodzimy. Bądźcie dumni z tego, kim jesteście i jakie macie korzenie – mówiła dr Aleksandra Aszkiełowicz.

Studenci pełni zapału do nauki, ćwiczeń fizycznych, wycieczek i zabawy – bo i takiej na uniwersytecie także nie brakuje – zaplanowali już swoje zajęcia w nowym roku akademickim.

- Jestem niesamowicie dumny, że polityka senioralna, tzw. „srebrna polityka” w naszym mieście rozwija się bardzo dobrze. To wielki sukces, że w małych Pyskowicach funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pamiętajcie państwo, że rok studiowania to dodatkowy rok młodości – powiedział Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic.

Burmistrz podziękował także Ilonie Paszek oraz Ilonie Surman, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach za ich pracę i zaangażowanie na rzecz pyskowickiego UTW.

Powiat Gliwicki na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach reprezentował wicestarosta Adam Wojtowicz.