Aktualności

Forum Gospodyń Wiejskich

Forum Gospodyń Wiejskich

42 koła gospodyń wiejskich, w tym 8 z terenu powiatu gliwickiego wzięło udział w Forum Gospodyń Wiejskich, odbywającym się 8 września w Nakle Śląskim.

Forum zorganizowała poseł Barbara Dziuk, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, a współorganizatorami byli Tomasz Matyszczak - dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie oraz Łucja Chrzęstek-Bar, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, gdzie odbyło się to wydarzenie. Forum honorowym patronatem objęli Grzegorz Puda - minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Anna Gembicka - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 500 osób. Wszyscy mieli okazję, by zapoznać się z lokalnymi tradycjami, unikalnym rękodziełem oraz regionalnymi specjałami polskiej kuchni. Dużym powodzeniem cieszyły się dwa konkursy kulinarne: „Ciasta i ciasteczka” oraz „Pyszny ziemniak”. Były też tańce, muzyka i dużo dobrego humoru. Teren wokół Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim rozbrzmiewał też radosnym śpiewem.

Z powiatu gliwickiego w Forum uczestniczyły koła gospodyń wiejskich z Wikowiczek, Sarnowa (aż dwa – w tym „Jarzębinki”), Kotulina, Pisarzowic, Byciny, Raduń-Borowianów, Rudna (koło „Teraz My”) i Rudzińca.
- Panie z kół gospodyń wiejskich po raz kolejny udowodniły, że są pełne inicjatywy i entuzjazmu – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek, który był gościem Forum. – Bardzo dobrze wypadły gospodynie z terenu naszego powiatu. Serdecznie dziękuję im za udział w Forum oraz wspaniałe reprezentowanie powiatu gliwickiego.

 - Forum stworzyło możliwość podzielenia się entuzjazmem i doświadczeniem paniom działającym w kołach gospodyń wiejskich – dodaje Andrzej Frejno, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach. – W powiecie gliwickim działa 28 kół, skupiających ponad tysiąc osób. Cieszę się, że od 2018 roku ARiMR na nowo otoczyła opieką koła gospodyń wiejskich. Za naszym pośrednictwem otrzymują one dofinansowanie z budżetu państwa na swą działalność statutową. Aktywnie włączyły się ostatnio w organizację pikników promujących szczepienia przeciwko COVID-19. W naszym powiecie już zapowiedziały przygotowanie 22 takich imprez. Panie z KGW to inicjatorki wielu ciekawych i popularnych wydarzeń w sołectwach, które integrują i aktywizują lokalną społeczność.


 
Facebook