Aktualności

Ekologiczny wykład w knurowskim UTW

Ekologiczny wykład w knurowskim UTW

8 marca w knurowskim Kinie Scena Kultura można się było wiele dowiedzieć o zagrożeniu, jakie stwarza niska emisja i sposobach jej przeciwdziałania. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Knurowie zorganizował tam wykład pt. „Niska emisja – problemy i zagrożenia w najbliższym otoczeniu”, zapraszając do jego wygłoszenia przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Słuchaczy przywitała Ewa Jurczyga, kierownik UTW w Knurowie. O negatywnym wpływie, jakie ma na zdrowie zanieczyszczenie powietrza, mówił działający w UTW dr n. med. dr Tomasz Reginek. Tytułowy wykład wygłosił i poświęconą mu prezentację zaprezentował Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Słuchacze otrzymali m.in. informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim i powiecie gliwickim oraz zagrożenia z tym związane. Szeroko poruszona została kwestia smogu, w tym czynniki sprzyjające jego powstawaniu oraz omówiono działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Przybliżono również dostępne obecnie rozwiązania techniczne, których zastosowanie może przyczyniać się do obniżenia zanieczyszczenia powietrza.

Cennym uzupełnieniem wykładu były informacje, przekazane przez Annę Lewandowską – naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska oraz Teresę Golbę – kierownika Referatu ds. Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta Knurów. Dotyczyły one dofinansowania, jakie w Knurowie można otrzymać m.in. na likwidację przestarzałych pieców. W 2013 r. w mieście podjęto uchwałę mającą na celu poprawę stanu środowiska, ustalającą zasady przyznania dotacji na ten cel. Podczas lutowej sesji w br. Rada Miasta Knurów zadecydowała o zwiększeniu dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Obecnie można uzyskać dofinansowanie w kwocie do 6 tys. zł, a dodatkowe środki przyznawane są w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii. Panie z Urzędu Miasta Knurów przybliżyły kwestie związane m.in. z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców.

Po wykładzie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań  oraz włączenia się do dyskusji na temat niskiej emisji. – To było bardzo potrzebne spotkanie – mówili. – Tej zimy nam wszystkim bardzo dokucza smog i warto wiedzieć, jak można temu przeciwdziałać.