Aktualności

Edukacja z dofinansowaniem UE

Edukacja z dofinansowaniem UE

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Powiat Gliwicki bardzo aktywnie włącza się w jego realizację.  Pisaliśmy już o inwestycjach polegających na tworzeniu i remontowaniu szkolnych pracowni nauki zawodu, zaś na przełomie września i października ub. roku ruszyła realizacja dwóch kolejnych projektów skierowanych do uczniów powiatowych szkół, na którą pozyskano  dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Dobre wykształcenie – lepsza praca” to odpowiedź na potrzebę unowocześnienia edukacji zawodowej oraz lepszego dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, sygnalizowaną zarówno przez uczniów i nauczycieli, jak i pracodawców.  Na realizację tego – trwającego aż 3 lata szkolne – projektu Powiat Gliwicki pozyskał ponad 2 143 000 zł. Ze wsparcia projektowego mogą korzystać uczniowie techników działających w ramach Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego i Zespołu Szkół nr 2 w Knurowie oraz szkół branżowych I stopnia i szkół przysposabiających do pracy prowadzonych w zespołach szkół specjalnych w tym mieście i Pyskowicach.

– Uczniom potrzebna jest pomoc, żeby mogli sprostać aktualnym wymaganiom rynku pracy – mówi Aneta Gronet koordynująca projekt w knurowskim Zespole Szkół Zawodowych nr 2. – Szybki rozwój techniczny sprawia, że pracodawca oczekuje od absolwenta szkoły również takich umiejętności, które nie zostały jeszcze wprowadzone do podstawy programowej, np. w branży elektrycznej czy mechanicznej – modelowania 3D i tworzenia dokumentacji technicznej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.  Problemem jest również przestarzałe technologicznie wyposażenie pracowni nauki zawodu. Znajomość nowoczesnego parku maszynowego czy umiejętność posługiwania się aktualnie stosowanym na rynku sprzętem do pomiarów technicznych bardzo podnoszą atrakcyjność absolwenta szkoły w oczach potencjalnych pracodawców. Uczniowie sygnalizują też chęć poszerzania swoich kwalifikacji – konieczność elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku pracy staje się normą we współczesnym świecie, stąd zainteresowanie  np. uczniów kierunków „mechanicznych” zdobywaniem uprawnień SEP, a kształcących się w zawodzie górnika – uprawnieniami spawacza.

Wsparcie oferowane w ramach projektu daje uczniom szansę na wszechstronne podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Młodzież powiatowych szkół może uczestniczyć m.in. w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, uczy się projektowania z wykorzystaniem programów graficznych, w tym tworzenia animacji 3D, uczestniczy w zajęciach z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych, a w szkołach specjalnych zaplanowano zajęcia praktyczne w  pracowniach hotelarskiej, kuchennej, obróbki drewna i murarsko-tynkarskiej oraz zajęcia z zakresu ogrodnictwa i florystyki.

Rozpoczęto doposażenie pracowni w nowy sprzęt, a wkrótce ruszą kursy poszerzające kwalifikacje zawodowe uczniów.

W ramach projektu oferowane jest również doradztwo zawodowe. – Młodzi ludzie chętnie przychodzą na spotkania z doradcą bo, jak sami twierdzą, brakuje im czasu i motywacji, żeby samodzielnie przeanalizować oferty rynku  pracy czy propozycje kontynuowania nauki na uczelniach – wyjaśnia  Katarzyna Szwarczyńska prowadząca doradztwo dla uczniów obydwu techników objętych projektem.
 
 Bardzo dobrą formą bezpośredniego poznawania tego rynku pracy jest udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców, za który można otrzymać stypendium finansowane w ramach projektu.  W czasie tegorocznych ferii zimowych czworo uczniów knurowskiego Technikum nr 1 rozpoczęło staże z zakresu informatyki w gliwickim Centrum Technologii Informatycznej i z zakresu logistyki w  firmie BRICOMARCHE Koimbra sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie.

– Taki staż to świetna okazja, żeby przełożyć wiedzę na praktykę – mówi Agnieszka Miksiewicz, stażystka w BRICOMARCHE. – Ale dla mnie ważne jest też poznawanie nowego środowiska, nawiązywanie nowych kontaktów i sprawdzanie, jak ja sama odnajdę się w roli pracownika.  

Drugi ze wspomnianych na wstępie projektów, o nazwie „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”,  adresowany jest do uczniów wszystkich zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki. Jego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych młodzieży – zwłaszcza tych niezbędnych na rynku pracy i stanowiących fundament dalszego podnoszenia kwalifikacji. Na trwający 2 lata szkolne projekt pozyskano blisko 754 tys. zł dofinansowania.