Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

- Jesteśmy dla drugiego człowieka – powiedział w Starostwie Powiatowym w Gliwicach Marcin Chroszcz, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach podczas spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, jakie odbyło się 18 listopada.
W sali sesyjnej starostwa spotkali się dyrektorzy powiatowych jednostek pomocy społecznej: Barbara Terlecka-Kubicius, dyrektor PCPR w Gliwicach, Ewa Zamora, dyrektor DPS „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, Jarosław Mencfel, dyrektor DPS „Ostoja” w Sośnicowicach, ks. Artur Barnaś, zastępca dyrektora DPS „Caritas” w Wiśniczu, brat Bronisław Malicki, dyrektor DPS Ojców Kamilianów w Pilchowicach, Krzysztof Gołuch, dyrektor Ośrodka Matka Boska Uzdrowienie Chorych w Knurowie, Łukasz Kozłowski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie, Małgorzata Peteja, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pyskowicach, Renata i Ireneusz Kopaniowie, dyrektor i wychowawca Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, Krystyna Urbańska, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny Rady Powiatu Gliwickiego oraz Waldemar Dombek, starosta gliwicki, Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki, odpowiedzialny za pomoc społeczną w naszym powiecie oraz Maria Owczarzak-Siejko, skarbnik Powiatu Gliwickiego. Gościem specjalnym był Marcin Chroszcz, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, niegdyś dyrektor Ośrodka MB Uzdrowienie Chorych w Knurowie. Dyrektor Chroszcz przedstawił również informacje o Funduszu Solidarnościowym - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, jaki daje możliwości stworzenia m.in. Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych, opieki wytchnieniowej, asystentury osoby niepełnosprawnej, czy zapewnienia usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami.
– Dziękuję za wasz trud, za bardzo ciężką pracę waszych pracowników. Dzięki pełnej mobilizacji, mimo walki z epidemią, udało się zabezpieczyć potrzeby mieszkańców w waszych domach pomocy społecznej, a także potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak również w pieczy zastępczej. To ogromny wysiłek, jaki bardzo doceniamy. Bo my, pracownicy pomocy społecznej jesteśmy dla drugiego człowieka – mówił dyrektor Marcin Chroszcz.
Ciepłe słowa podziękowań do pracowników pomocy społecznej skierował także Waldemar Dombek, starosta gliwicki, który wie, że ta praca jest niezwykle trudna i bardzo odpowiedzialna. Pomocy bowiem potrzebują osoby na różnych etapach życia, które znajdują się w niełatwych sytuacjach życiowych, kryzysowych i wymagają wsparcia, zrozumienia i wielkiego serca.
– Składamy na państwa ręce nasze najserdeczniejsze podziękowania za współpracę, za trud waszych codziennych zmagań z epidemią, w pokonywaniu ludzkich problemów i dramatów. Cieszę się, że przez najtrudniejszy czas pandemii dobrze współpracowaliśmy, żeby zapewnić naszym mieszkańcom w potrzebie wszystko, co najlepsze. To wymagało wielkiego wysiłku. Bardzo wiele dzieje się w obszarze pomocy społecznej. Niebawem oddamy do użytku mieszkania chronione w Bojszowie, pracujemy nad utworzeniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w szpitalu w Pyskowicach – mówił Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki.
Były podziękowania, życzenia i kwiaty dla pracowników pomocy społecznej, którzy od ponad roku, w bardzo trudnej sytuacji pandemicznej radzą sobie z utrzymaniem standardów swojej pracy, w której najważniejszy jest drugi człowiek!
Facebook