Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

                                                                 Szanowni Państwo,
 
Przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do wyrażenia wdzięczności za Państwa zaangażowanie, trud i cierpliwość w podejmowaniu wyzwań zawodowych.
Ten rok jest czasem wyjątkowym w życiu Nas wszystkich, w szczególności pracowników pomocy społecznej wykonujących prace w jakże trudnych warunkach trwającej pandemii.
Państwa heroiczne poświecenie i zaangażowanie, bezgranicznie oddanie pracy realizowanej na rzecz ludzi chorych, opuszczonych i samotnych, którzy w tym szczególnym czasie otrzymali od Państwa nie tylko pomoc w czynnościach życia codziennego, ale także słowa otuchy i wsparcia.
Składamy Państwu najserdeczniejsze podziękowania oraz wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, ofiarny trud oraz wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
W dniu Państwa Święta życzymy Państwu, aby pomoc drugiemu człowiekowi była dla Państwa prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcji z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych skutków. Wytrwałości i cierpliwości oraz zadowolenia z trudnej i niezwykle odpowiedzialnej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.
 
Życzą
Radni Rady Powiatu Gliwickiego oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego
 
Przewodniczący                                                                                Starosta Gliwicki
Rady Powiatu Gliwickiego                                                               Waldemar Dombek
Andrzej Kurek
 
                                                      Szanowni Pracownicy Socjalni,
 
z okazji Waszego święta, wszystkim – którzy na co dzień wspierają rodzinę, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub samotne – składam serdeczne podziękowania za trud i ciężką pracę. Państwa praca polega obecnie na pełnieniu wielu różnorodnych ról, pośrednika, administratora, mediatora, terapeuty, pedagoga, doradcy czy organizatora społeczności lokalnej. Szczególnie dzisiaj, w niełatwych okolicznościach wywołanych pandemią, wykonywanie obowiązków pracownika socjalnego wymaga – oprócz profesjonalizmu – odporności psychicznej oraz ogromnej wrażliwości na krzywdę i słabość drugiego człowieka.
To praca, w której niezbędna jest postawa otwartości na potrzeby i problemy oraz zaangażowanie w społęczne sprawy mieszkańców, praca wiążąca się z wielką odpowiedzialnością, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie, pozwalające łatwiej przezwyciężyć troski i rozwikłać problemy dnia codziennego.
Swoim zaangażowaniem i empatią dajecie Państwo wzór do naśladowania i uczucie okazywania szacunku każdemu, bez względu na sytuację, w jakiej się znalazł.
Dziękująca za to wszystko pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Domów Pomocy Społecznej, Placówek wychowania rodzinnego, naszego Powiatu oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Gliwickiego, życzę, by nie opuszczała Państwa świadomość potrzeby i ważność wszelkich podejmowanych działań – pomimo poczucia porażki i bezradności, które zapewne nierzadko pojawiają się w bezpośredniej konfrontacji z napotykanymi problemami społecznymi.

Adam Wojtowicz
Wicestarosta Gliwicki