Aktualności

Duży zastrzyk finansowy

Duży zastrzyk finansowy

Jak już informowaliśmy, Powiat Gliwicki otrzymał rządowe dofinansowanie do dalszego etapu przebudowy ul. Wiejskiej w Smolnicy. Inwestycja zostanie zrealizowana w najbliższych miesiącach.

– Cieszymy się z dofinansowania, otrzymanego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”. Dziękujemy wojewodzie śląskiemu za wsparcie, jakiego udzielił nam, by te środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do Powiatu Gliwickiego. Warto podkreślić, że nasz wniosek znalazł się w pierwszej dziesiątce listy podstawowej zadań przyjętych do realizacji, na 46 wszystkich zadań na drogach powiatowych, uzyskując dofinansowanie w wysokości 1 815 000 zł. Kwota ta stanowi 55 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych i jest o 165 tys. zł większa niż zakładano  – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu finansowym Gminy Sośnicowice, wynoszącym 825 tys. zł. Szacowany koszt tej inwestycji to około 3,3 mln zł.

Droga zostanie przebudowana na odcinku o długości 800 mb – od skrzyżowania  z ul. Graniczną  w kierunku skrzyżowania z ul. Szkolną. Jak informuje Aleksandra Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach,  w zakres robót budowlanych wchodzi: budowa chodnika  o szer. 2,0 m na dł. 610 mb po lewej stronie drogi  (jadąc w kierunku Żernicy), budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie drogi (jadąc w kierunku Żernicy) na dł. 586 m i szer. 2,0 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego znakiem C 16/13 o szer. 3,50 na długości 195 mb. W zakres robót drogowych wchodzi natomiast wykonanie remontu nawierzchni na dł. 800 mb i szer. 6,0 m. W zakresie odwodnienia do wybudowania będzie kanalizacja deszczowa z rur fi 400 mm  zlokalizowana poza jezdnią na dł. 496,02 mb wraz ze studniami rewizyjnymi (16 szt.) i wpustami krawężnikowo-jezdniowymi (30 szt.).

– Realizacja zadania  w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów), przyczyniając się w ten sposób do promowania zdrowego trybu życia oraz podnosząc walory kulturalne,  umożliwiając łatwiejszy dojazd do licznych atrakcji  zlokalizowanych na terenie gminy oraz  południowej części  powiatu – wyjaśnia Aleksandra Wielgosz.    

ZDP ogłosił już przetarg na wykonawcę tego zadania, który znany będzie pod koniec listopada. Zakończenie prac planowane jest w końcu drugiego kwartału przyszłego roku.