Aktualności

Dobre wykształcenie – lepsza praca

Dobre wykształcenie – lepsza praca

Tytułowa nazwa projektu, realizowanego od września 2017 r. przez Powiat Gliwicki i cztery prowadzone przez niego zespoły szkół, to zarazem myśl przewodnia wszelkich działań podejmowanych w jego ramach. 

Dobre wykształcenie zawodowe – bo takie jest przedmiotem projektu – pozwalające na znalezienie atrakcyjnej pracy musi elastycznie reagować na potrzeby potencjalnych pracodawców, zarówno aktualne, jak i te, które – zgodnie z prognozami – pojawią się w niedalekiej przyszłości. Musi zatem wyposażyć ucznia w poszukiwane na rynku pracy kompetencje i kwalifikacje, umożliwić mu – jeszcze w okresie szkolnym – pracę z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi oraz przygotować młodego człowieka do roli pracownika, pozwalając mu zetknąć się z realiami pracy w zawodzie, do którego się przygotowuje. Projekt „Dobre wykształcenie – lepsza praca”  koncentruje się właśnie na wspieraniu tych aspektów edukacji zawodowej.

Zainteresowani zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji uczniowie knurowskich techników działających w ramach Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 mogą uczestniczyć w darmowych dla siebie kursach na prawo jazdy kat. B, kierowcy wózków jezdniowych, spawania blach i rur metodą MAG 135, projektowania komputerowego z wykorzystaniem programu AutoCAD, w kursach przygotowujących do egzaminu ECDL i egzaminu na uprawnienia SEP do 1 kV – eksploatacja i dozór, w szkoleniu stanowiskowym ADR – transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych, a także w kursach „Kadry i płace”, „Sekretarka – asystentka szefa”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, obsługi kas fiskalnych, wychowawcy wypoczynku, animatora czasu wolnego i barmańskich. W ramach projektu finansowany jest nie tylko udział w kursach i szkoleniach, ale i przystąpienia do egzaminu oraz wydania dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje. Dotychczas z tej formy wsparcia skorzystało 192 uczniów i uczennic, przy czym znaczna część z nich uczestniczyła w kilku kursach i szkoleniach.

– W naszej szkole do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się kursy pozwalające uzyskać uprawnienia spawacza oraz SEP – mówi Aneta Gronet koordynująca projekt w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. – Uczniowie doskonale zdają sobie sprawę, że obecnie takie uprawnienia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia. Z moich informacji wynika, że nasi ubiegłoroczni absolwenci, którzy ukończyli te kursy w ramach projektu, już wykorzystują nabyte umiejętności w pracy zawodowej, pracując zarówno w zakładach JSW, jak i w prywatnych firmach.

Natomiast uczniowie knurowskiego Technikum nr 1 najchętniej wybierają kursy prawa jazdy, przygotowujące do pracy w kadrach oraz kurs barmański, przydatny zwłaszcza przyszłym technikom obsługi turystycznej.

Również uczniom knurowskiej szkoły przysposabiającej do pracy projekt pozwala zdobyć dodatkowy dokument potwierdzający ich umiejętności zawodowe przydatne dla potencjalnego pracodawcy. W 2018 r. troje uczniów uzyskało uznawany w 111 krajach świata Certyfikat KSAPL, który w sposób opisowy wyszczególnia ich umiejętności jako pracownika pomocniczego terenów zielonych, obsługi hotelowej i pomocy kuchennej. Otrzymanie tego certyfikatu – potwierdzającego pojedyncze proste umiejętności – jest tym cenniejsze dla uczniów tego typu szkoły, że ze względu na dysfunkcje trudno im uzyskać formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, wymagające wykazania się wieloma złożonymi umiejętnościami.

Zarówno w szkołach specjalnych, jak i w technikach projekt umożliwia uczniom także skorzystanie z doradztwa zawodowego oraz udział w dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli tych szkół zajęciach, poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe. W szkołach specjalnych uczestnicy projektu korzystają z zajęć doskonalących umiejętności z zakresu ogrodnictwa, pracy w kuchni i hotelu, obróbki drewna i pracy murarza/tynkarza, natomiast uczniowie techników uczą się m.in. projektowania z wykorzystaniem programów graficznych, pracują z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych oraz uczestniczą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, szczegółowo zapoznając się ze standardami wymagań i procedurami egzaminacyjnymi, korzystając  z  próbnych arkuszy egzaminacyjnych i sprawdzając swoje umiejętności podczas próbnych egzaminów praktycznych.

– Moim zdaniem te zajęcia bardzo pozytywnie wpłynęły na zdawalność egzaminów zawodowych –  twierdzi Alina Motyka, koordynatorka projektu w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie –  i tym samym przyczyniły się m.in. do zdobycia przez nasze technikum tytułu Srebrnej Szkoły w najnowszym ogólnopolskim rankingu techników portalu edukacyjnego „Perspektywy”.  

Opinię tę potwierdzają  uczennice szkoły, Karolina i Anna: – Dodatkowe zajęcia to wielka pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Spotykamy się w małej grupie, więc można skupić się na tym, z czym konkretny uczeń ma problem. Dużo daje też wspólne rozwiązywanie próbnych testów.     

Ważnym elementem projektu jest udział w 150-godzinnych stażach zawodowych u lokalnych pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium. Dotychczas 118 uczniów i uczennic miało okazję doskonalić w ten sposób swoje praktyczne umiejętności z zakresu pracy informatyka, logistyka i spedytora, elektryka, mechanika, ekonomisty, pomocy hotelowej, ogrodnika i w branży turystyczno-gastronomicznej. Zarówno uczniowie, jak i szkolni koordynatorzy są zgodni, że taki staż to doskonała forma  nabywania doświadczenia i sprawdzenia się młodego człowieka w roli zawodowej, do której przygotowuje go szkoła.

- Stażyści uczą się m.in. umiejętności pracy w zespole, dyscypliny i odpowiedzialności za powierzony im sprzęt, zdobywają wiedzę związaną z organizacją pracy w zakładach przemysłowych itp. – tłumaczy Aneta Gronet. –  Niejednokrotnie jest to dla nich pierwsze zetknięcie się z realiami pracy w wybranym zawodzie. Staże stwarzają też możliwość kontynuowania dalszej współpracy z pracodawcą i tak stało się w wypadku kilku naszych uczniów, którzy zdecydowali się na praktyki zawodowe w tym samym miejscu co staż projektowy.

Możliwość odbycia stażu mają również uczniowie szkół przysposabiających do pracy. – Dzięki stażom uczniowie niepełnosprawni mogą na własne oczy przekonać się, na czym konkretnie polega praca, jakie obowiązki ma pracownik i z jakimi codziennymi wyzwaniami należy się mierzyć –  opowiada szkolna koordynatorka Barbara Sobek o stażystach z Knurowa doskonalących umiejętności z zakresu ogrodnictwa w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Borowej Wsi. – Poznają nowe osoby, uczą się pracy w grupie i odpowiedzialności za powierzone zadania.  Artur Wyder – koordynator projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach podobnie ocenia wartość stażu swoich podopiecznych w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Energetyk”: – Staże przygotowują do podjęcia konkretnej pracy na właściwym stanowisku.  Dla naszych uczniów oznacza to zwiększenie szans na znalezienie w przyszłości  zatrudnienia.

Sami pracodawcy również doceniają taką formę współpracy, o czym świadczy m.in. fakt, że część firm – np. Leroy Merlin, Restauracja-Hotel „Biały Dom”, BRICOMARCHE Koimbra, Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder, PPUH PROTOS – już kilkakrotnie zdecydowała się przyjąć do siebie grupy stażystów w ramach projektu.   

Poznawaniu przez uczniów realiów przyszłego zawodu służą także wizyty studyjne. W ramach projektu sfinansowano takie wizyty m.in. w porcie lotniczym w Krakowie-Balicach, Oddziale Celno-Pocztowym w Zabrzu, w bankach, firmach logistycznych i informatycznych oraz na targach branżowych z zakresu sprzętu i technologii obróbki, energetyki czy sportu i rekreacji.

Projekt adresowany jest nie tylko do uczniów –  dotychczas sfinansowano kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe 6 nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie i Zespołu Szkół Specjalnych w tym samym mieście.

Uzupełnieniem działań poszerzających wiedzę i umiejętności jest doposażenie szkolnych pracowni  nauki zawodu w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały. Zakupiono m.in. wyposażenie do nauki obróbki drewna, pracy kucharza i pomocy hotelowej oraz zawodów murarz/tynkarz, pracownik obsługi turystycznej, informatyk, mechanik i elektryk.

– Na projekt „Dobre wykształcenie – lepsza praca, który potrwa jeszcze do sierpnia 2020 roku, Powiat Gliwicki pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2 143 000 zł w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z czego prawie 90 procent stanowią środki unijne – mówi Joanna Piktas, naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji  koordynującego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach realizację całego projektu. – Nasze działania odpowiadające na potrzebę  unowocześnienia edukacji zawodowej nie ograniczają się jednak do tego jednego projektu. Dzięki unijnemu wsparciu utworzono lub zmodernizowano pracownie nauki zawodu w  zespołach szkół specjalnych w Knurowie i Pyskowicach oraz w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, a wkrótce rozpocznie się przebudowa pracowni i budowa windy w knurowskim Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Poza tym od stycznia br. ruszył projekt edukacyjny dedykowany uczącym się w tej szkole na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Wierzę, że dzięki naszym projektom uczniom powiatowych szkół łatwiej będzie sprostać aktualnym wymaganiom rynku pracy.