Aktualności

Dbają o bezpieczeństwo w swoich gospodarstwach

Dbają o bezpieczeństwo w swoich gospodarstwach

Poznaliśmy laureatów XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Wśród nich znalazł się reprezentant naszego województwa - Arkadiusz Parkitny z Konieczek (powiat kłobucki).

Konkurs promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W tym roku uczestniczyło w nim 1021 rolników. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Za najbezpieczniejsze w Polsce uznano gospodarstwo Beaty i Piotra Kondrackich z Górnego w województwie lubelskim. Drugie miejsce przyznano Dorocie i Kazimierzowi Dąbrowskim z Dębowca w województwie podkarpackim.  Zaś trzecie zajął mieszkaniec naszego województwa - Arkadiusz Parkitny. Mieszkaniec Konieczek prowadzi gospodarstwo o podwójnym profilu - zajmuje się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Jego gospodarstwo liczy prawie 32 ha powierzchni, oprócz tego dzierżawi tereny uprawne.

W konkursie przyznano także kilka wyróżnień. Dwa wyróżnienia specjalne za stosowanie bezpiecznych i innowacyjnych technologii produkcji rolniczej przyznano: Beacie i Zbigniewowi Kołoszycom z Nowin Wielkich (woj. lubuskie) oraz Marii i Januszowi Szczypiorom z Łyśniewa (woj. pomorskie). Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano: Alicji, Waldemarowi i Arkadiuszowi Przygodzińskim z Dąbrowy Biskupiej (woj. kujawsko-pomorskie). Centralna Komisja Konkursowa postanowiła dodatkowo wyróżnić za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów wiejskich: Beatę Kołoszyc z Nowin Wielkich (woj. lubuskie), Agnieszkę Pietrzak z Franopola (woj. łódzkie), Danutę Witkowską z Warnic (woj. zachodniopomorskie), Marię Szczypior z Łyśniewa (woj. pomorskie), Małgorzatę Kamrad i Magdalenę Kamrad-Semma ze Starych Kotkowic (woj. opolskie).

Gala konkursu, podczas której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 22 września w Bednarach.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy. Jego realizację wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa. Nad tegorocznym, jubileuszowym konkursem patronat sprawował prezydent RP Andrzej Duda.