Aktualności

Cyfrowe okno na świat

Cyfrowe okno na świat

W ostatnich dniach ub.r. w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach została otwarta nowa pracownia komputerowa.
15 stanowisk komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i dostępem do Internetu daje uczniom realną szansę edukacji w zakresie informatyki. Zakup i instalacja sprzętu zostały zrealizowane w ramach projektu „Cyfrowe okno na świat” Priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, prowadzonego przez Powiat Gliwicki. Starostwo Powiatowe w Gliwicach sfinansowało remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię, zakup projektora, tablicy multimedialnej i umeblowania.
- Jest to kolejny krok do ciągłego unowocześnienia placówki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówi dyrektor szkoły Bogusław Hadzik. – Dbamy o to, by nasi uczniowie byli wyposażeni w podstawową wiedzę w zakresie nowych technologii informacyjnych i umieli z niej korzystać, jest to bowiem przyszłość edukacji.