Aktualności

Ciekawe festiwale w Wielowsi

Ciekawe festiwale w Wielowsi

Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz Festiwal Gwary Śląskiej odbyły się w listopadzie w Wielowsi.

Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej został zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi. W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 200 wykonawców i to z całego województwa. Byli przedstawiciele szkół z Bytomia, Knurowa, Zabrza, Gliwic, Toszka, Tarnowskich Gór, Wielowsi, Pyskowic, Pniowa, Wojski, Rudzińca, Kotulina, Tworoga, Włodowic. Wykonawców oceniało jury w składzie Sabina Borner oraz Waldemar Gałązka.

16 listopada w GOK-u odbył się koncert laureatów. Podczas gali wręczone zostały pamiątkowe statuetki, dyplomy i podziękowania dla opiekunów.

– Jurorzy to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie muzyki rozrywkowej oraz chóralnej. Spośród wykonawców wyłonili oni laureatów, a zdobywców pierwszych miejsc mogliśmy wysłuchać podczas koncertu. Wysoki poziom oraz zaangażowanie młodych artystów wywołało wzruszenie wśród licznie zgromadzonej publiczności. Patronat nad imprezą objął Minister Edukacji Narodowej, posłowie Ziemi Śląskiej – Barbara Dziuk, Krystyna Szumilas oraz wójt Gminy Wielowieś – informuje GOK w Wielowsi.

Festiwal Gwary Śląskiej w Wielowsi został zorganizowany po raz czternasty. Przesłuchania odbyły się 13 listopada, wzięło w nich udział ponad 100 uczestników, w kategoriach wiekowych od przedszkolnych po dorosłych. 17 listopada zorganizowany został koncert laureatów, podczas którego wręczono dyplomy oraz nagrody. Słowa uznania skierowano także do rodziców i nauczycieli, którzy angażują się w utrwalanie gwary wśród młodego pokolenia.

– Nasz Festiwal daje możliwość kultywowania przywiązania do rodzinnej ziemi, kształtuje u młodego pokolenia poczucie tożsamości regionalnej i stwarza możliwość podtrzymywania jej u wszystkich, którzy tę tożsamość wypracowali – mówi dyrektor GOK-u Kornelia Galbierz. – Festiwal jest również formą pobudzania aktywności twórczej poprzez możliwość prezentacji artystycznej na scenie. Jest to niezapomniane przeżycie dla występujących. Mamy stałych bywalców, którzy rokrocznie zachwycają nas swoimi prezentacjami. Wracają do nas te same placówki, ci sami nauczyciele i rodzice, co daje nam motywację do dalszej pracy i potwierdza to, że promowanie regionalizmu w tej formie jest nie tylko wspaniałą zabawą, ale stanowi sedno naszej działalności.