Aktualności

Cenne uzupełnienie lekcji

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przypominamy, iż uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki, czyli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zespołach szkół specjalnych w Pyskowicach i Knurowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w ramach projektów unijnych.
Od sierpnia 2010 r. trwa projekt „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”, zaś w początkach 2011 r. w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ruszyła „Edukacja dla rozwoju”. Udział w obydwu projektach – dla uczniów całkowicie bezpłatny – pozwala nadrabiać zaległości edukacyjne i skutecznie przygotowywać się do egzaminów, rozwijać pasje i zdolności, poszerzać wiedzę i zdobywać umiejętności wykraczające poza program szkolny, a także oferuje wsparcie i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne oraz dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Poza zajęciami prowadzonymi na terenie szkoły, organizowane są liczne wyjazdy edukacyjne, warsztaty w plenerze i wizyty studyjne w zakładach pracy. We wrześniu rusza nowa edycja zajęć projektowych, w których udział mogą wziąć zarówno uczniowie klas pierwszych, jak i młodzież kontynuująca uczestnictwo w projektach. Dotychczas ze wsparcia w ramach nich skorzystało ponad 550 uczniów szkół zawodowych i ponad 400 ze szkół o profilu ogólnym.
W ramach projektu „Stawiam na rozwój…” zaplanowane zostały zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (m.in. z geografii, eksploatacji złóż, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego) oraz rozwijające kompetencje kluczowe, obejmujące tematyką wiele dziedzin pozaszkolnych, przygotowujących do wykonywania zawodu i podjęcia studiów na interesujących kierunkach. W rozpoczynającym się semestrze w szczególności warto wyróżnić lekcje z zakresu zastosowania komputera w rysunku technicznym oraz grafiki komputerowej, podczas których uczniowie będą mieli możliwość pracować na nowoczesnym sprzęcie z zastosowaniem najnowszych programów komputerowych. Uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy mogą uczestniczyć w warsztatach z zakresu ceramiki, prowadzenia gospodarstwa domowego, fotografowania i przetwarzania fotografii cyfrowej i wielu innych. Ponadto uczniowie wszystkich szkół będą mogli wziąć udział w warsztatach wyjazdowych, targach edukacyjno-zawodowych oraz wycieczkach do zakładów pracy. Wszystkie zajęcia zostały dostosowane do profilu nauczania w poszczególnych szkołach.
Równie ciekawie zapowiadają się zajęcia zaplanowane dla uczestników projektu „Edukacja dla rozwoju”. Poza wyrównywaniem zaległości – z zakresu niemal wszystkich przedmiotów szkolnych – licealiści będą mogli m.in. uczestniczyć w kółkach przedmiotowych i zajęciach laboratoryjnych, tworzyć spektakle w języku angielskim i pracować nad doskonaleniem tego języka metodą dramy, poznawać sztukę plastyczną i filmową, budować roboty i prowadzić radiowęzeł.
W szkołach specjalnych prowadzone będą zajęcia doskonalące umiejętność pisania, czytania, liczenia i posługiwania się j. angielskim, a także zajęcia logopedyczne, kółka j. angielskiego, przedsiębiorczości, plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, recytatorskie, ekologiczno-przyrodnicze, regionalne, biblioteczne i sportowe (w tym tenis ziemny i zajęcia na basenie).
Ponadto uczniowie wszystkich szkół będą mogli korzystać z doradztwa zawodowego i zajęć uczących orientacji zawodowej. Należy wyróżnić również grupę zajęć mających służyć wsparciu pedagogiczno-psychologicznemu, poprzez prowadzenie m.in. hipo- i dogoterapii, zajęć terapeutycznych i uczących koncentracji (np. z wykorzystaniem sprzętu do Biofeedbacku) oraz przeciwdziałających agresji i uzależnieniom.
Podobnie jak w minionym półroczu nie zabraknie wyjazdów edukacyjnych, m.in. do muzeów, teatrów, planetarium, zakładów pracy i na uczelnie, a także warsztatów w plenerze.
Warto wspomnieć o jeszcze jednym projekcie edukacyjnym, na którego realizację Powiat Gliwicki właśnie pozyskał dofinansowanie – „Wsparcie na starcie”. W jego ramach uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych specjalnych będą mogli w najbliższym roku szkolnym uczestniczyć w zajęciach wspierających indywidualizację procesu nauczania. W ZSS w Knurowie zaplanowano zajęcia ułatwiające naukę czytania, pisania i matematyki oraz z zakresu gimnastyki korekcyjnej, a także prowadzenie dla jednego z uczniów terapii metodą RSA Biofeedback. Uczniowie pyskowickiej podstawówki będą uczyli się matematyki i uczestniczyli w muzykoterapii.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach zachęcamy do kontaktu z ich szkolnymi koordynatorami.