Aktualności

Bliżej czystej energii

Bliżej czystej energii

Przed nami wielkie wyzwanie – sukcesywne wdrażanie rozwiązań ograniczających emisję dwutlenku węgla, tak aby przeciwdziałać zmianom klimatu. Powiat Gliwicki w tym celu zmierza do powołania powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”.

Tematowi temu poświęcone było spotkanie włodarzy gmin powiatu gliwickiego, zorganizowane 27 stycznia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Ustalono na nim harmonogram działań zmierzających do powołania powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”, złożonego z powiatu gliwickiego oraz gmin wchodzących w jego skład. Spotkanie prowadziła Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego.
Podjęte działania idą w kierunku, aby związek został zarejestrowany jak najszybciej,  co będzie skutkowało uwzględnieniem jego działań w krajowych planach dofinansowań oraz w nowym planie programowania Unii Europejskiej. W drugim półroczu br. ma nastąpić realizacja jego pierwszych inwestycji i dofinansowań.
 
Związek będzie ściśle współpracować z utworzonym już wcześniej Certyfikowanym Klastrem Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim. Jego strategicznym celem jest likwidacja niskiej emisji, poprawa jakości powietrza i warunków życia mieszkańców, a także utworzenie lokalnych wspólnot energetycznych opartych na innowacyjnym modelu wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i zarządzania energią elektryczną i cieplną. W ten sposób nastąpi optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów energetycznych i poprawa efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego regionu. Związek będzie wspierał oraz wdrażał programy i projekty z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia te wesprze edukacja ekologiczna i doradztwo energetyczne.

- Zorganizowaliśmy to spotkanie, mając na uwadze ogromny zakres zadań, jaki stoi przed gminami w celu przeciwdziałania niskiej emisji i ograniczenia emisji dwutlenku węgla – mówi Ewa Jurczyga. – Podstawę do powołania związku „Śląska energia” daje nam Certyfikowany Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim. Jest to zintensyfikowanie działań w realizacji projektu, którego pomysłodawcami już w poprzedniej kadencji byli radni: wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego Włodzimierz Gwiżdż oraz przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Energii, Józef Kruczek. Powstający obecnie związek ma charakter modelowy i nowatorski w skali kraju. Zachęcamy nasze gminy do udziału w nim, bowiem w jedności siła, a duże podmioty z pewnością będę miały większe możliwości aplikowania o środki na rozwój czystej energii.

- Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego, a konkretnie puli środków, która ma zostać uruchomiona w 2022 roku i obowiązywać do 2027 roku – podkreśla członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, która wzięła udział w spotkaniu. -  To dziś planujemy, jak ma wyglądać województwo śląskie w powiatach, miastach i gminach. Mamy prawie 4,4 mld euro na RPO w przyszłej perspektywie. Rozdzielając te środki, szczególnie będziemy premiować projekty służące ochronie środowiska i rozwojowi odnawialnych źródeł energii, ale muszą one być bardzo dobrze przygotowane. Wierzę, że w powiecie gliwickim takie projekty się pojawią.  

-   Mam nadzieję, że uda się nam zawiązać porozumienie w celu ograniczenia niskiej emisji i likwidacji tak dotkliwego dla mieszkańców smogu – dodaje Adam Rams, prezydent Knurowa. – W tym celu powinniśmy zebrać siły, dobrze współpracować, skutecznie sięgać po środki finansowe. 

- Powodzenie tego projektu jest uzależnione od decyzji, jakie podejmą włodarze gmin wspólnie ze swoimi samorządami – podsumowuje Ewa Jurczyga. – Zgoda naszych samorządów jest bezwzględnym warunkiem tego, aby ten nowatorski pomysł mógł zostać wcielony w życie. 
Spotkanie zamknął starosta gliwicki Waldemar Dombek, także apelując o współdziałanie w celu ratowania środowiska naturalnego.
Facebook