Aktualności

Bieg z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 roku

Bieg z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920 roku

Z inicjatywy jednostki Gliwicko – Zabrzańskiej Strzelców Rzeczypospolitej postanowiono upamiętnić stulecie Bitwy Warszawskiej. Wspominając pościg wojsk polskich za uciekających nieprzyjacielem w 1920 roku, padł pomysł zorganizowania biegu wielozadaniowego dla młodzieży z klas mundurowych i innych jednostek kultywujących tradycje wojskowo – patriotyczne.

Organizatorami biegu byli: Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Gliwicki Klub Gazety Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jednostka Zabrzańsko Gliwicka Strzelców Rzeczypospolitej, Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych.
Zawody przygotowano w kompleksie leśnych Nadleśnictwa Rybnik w rejonie Smolnicy w Powiecie Gliwickim. Ze względu na obostrzenia z powodu pandemii Covid – 19, ograniczono liczbę uczestników i wdrożono postępowania profilaktyczne.

W imieniu organizatorów przybyłych gości przywitała pani Marta Świecicka. Zawody obejmowały dwa biegi: szybkościowy na 1920m i marszobieg patrolowy na spostrzegawczość. Młodzież z klas mundurowych wzięła udział również w konkursie strzeleckim i historycznym o Bitwie Warszawskiej. W zawodach oceniana była praca zespołowa w grupach czteroosobowych i konkurs indywidualny z szybkości, celności strzeleckiej i wiedzy historycznej. Przed startem uczestnicy wysłuchali 15 minutowy referat o Bitwie Warszawskiej. Po biegu szybkościowym na 1920 metrów zespoły losowały i odpowiadały na trzy pytania związane z treścią referatu. Na biegu patrolowym oceniana była spostrzegawczość przedmiotów nie będących naturalną częścią lasu, prawdopodobnie pozostawionych przez uciekających bolszewików. Ostatnią konkurencją był sprawdzian celności na czterech stanowiskach strzeleckich.

Przybyli goście:
 1. płk. Wojciech Gębka, Dowódca Garnizonu Gliwice
 2. Waldemar Dombek, Starosta Powiatu Gliwickiego
 3. Adam Wojtowicz, Wicestarosta Powiatu Gliwickiego
 4. Damian Siber, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 5. Tomasz Olszowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik
 6. Piotr Kulczyna, leśniczy
 7. Cyntia Harasim i Paweł Piekarczyk, reprezentujący Tomasza Sakiewicza Redaktora Naczelnego Wolnych Mediów
 8. mjr. Mariusz Łapeta, reprezentant Jednostki AGAT i Wojsk Specjalnych
 9. mjr. Piotr Janosz, WKU Rybnik
 10. mł. Insp. Piotr Lewandowski, Komendant Strzelców Rzeczypospolitej wraz z przedstawicielami Komendy
 11. Radni Powiatu, Maria Ożga i Józef Kruczek
 12. Medyczna służba Maltańska
 13. Dyrektorzy szkół z klasami mundurowymi z Knurowa, Pyskowic, Rybnika i Tarnowskich Gór oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 8 z Gliwic, Bojkowa i ,,Taktycznych” z Harcerstwa Rzeczypospolitej z Krakowa.
 
Patronem przedsięwzięcia ,,Biegu Stulecia Obrony Niepodległości” był Józef Kubica – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Patroni medialni wydarzenia: Gazeta Polska Codzienna, Niezależna.pl, Gazeta Polska Tygodnik, Miesięcznik Nowe Państwo i Fundacja Niezależne Media.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji, uczestnicy, jak również wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Pawła Piekarczyka. Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek podziękował organizatorom za włożony trud i kultywowanie pamięci o tak ważnym wydarzeniu w historii naszego kraju, jakim była Bitwa Warszawska.