Aktualności

Bezpieczniej na skrzyżowaniu

Bezpieczniej na skrzyżowaniu

Oddane zostało do użytku przebudowane skrzyżowanie ulic Gliwickiej, Wyzwolenia i kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach.

Otwarcie dla ruchu tego skrzyżowania nastąpiło 19 grudnia rano. Natomiast 21 grudnia spotkali się tu przedstawiciele Powiatu Gliwickiego, który prowadził tę inwestycję z reprezentantami Pyskowic i instytucji biorących udział w tym przedsięwzięciu.

- Cieszę się, że udało się doprowadzić do przebudowy tego skrzyżowania – mówił starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Powiat długo zabiegał o pozyskania dofinansowania na ten cel, co wreszcie udało się w tym roku. Inwestycja uzyskała duże wsparcie finansowe z Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, którym zarządza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Inicjatywę wsparła również gmina Pyskowice, za co serdecznie dziękujemy.

- Był to nasz wspólny interes – dodał Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic. – Krzyżują się w tym miejscu dwie drogi, gminna i powiatowa. Ze skrzyżowania korzystają zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i powiatu. Dlatego też wspólnie możemy cieszyć się z przeprowadzenia tej długo wyczekiwanej inwestycji.  
- Przebudowa skrzyżowania ma duży wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa jazdy w tym rejonie Pyskowic – podkreślił Marek Niełacny, zastępca dyrektora katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, radne powiatowe z Pyskowic – Anna Smyl i Krystyna Urbańska oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Aleksandra Wielgosz. Bardzo miłym momentem było złożenie drogowcom podziękowań przez dziewczęta z zespołu „Śpiewajki”, towarzyszące Annie Smyl. – W imieniu naszych rodziców bardzo dziękujemy za przebudowę skrzyżowania – mówiły młode pyskowiczanki, które też w dowód wdzięczności wręczyły Markowi Niełacnemu i Aleksandrze Wielgosz wielkie, piękne kwiaty wykonane z papieru.  

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego) w Pyskowicach była planowana od dawna. Miejsce to przez lata obrosło złą sławą. Co rusz dochodziło tutaj do zdarzeń drogowych, trudności przysparzało również włączanie się do ruchu z dróg podporządkowanych. Po licznych próbach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w celu  zdobycia środków na jego przebudowę w końcu udało się uzyskać dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości  1 483 650 zł. Gmina Pyskowice dołożyła ze swego budżetu do tej inwestycji 600 tys. zł. W II połowie bieżącego roku przystąpiono do prac budowlanych.

Zadanie swoim zakresem objęło  rozbudowę drogi powiatowej Nr 2905S w Pyskowicach  od km 0+034,6 do km 0+291,4 (dł. 257 mb) oraz budowę sygnalizacji świetlnej na jej skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Wyszyńskiego. W ramach zadania konieczne było  również przebudowanie (od km 0+067,9 do km 0+289,1) ul. Wyszyńskiego w zakresie umożliwiającym bezpieczne funkcjonowanie skrzyżowania oraz sygnalizacji. Roboty budowlane obejmowały  poszerzenie drogi powiatowej w celu uzyskania dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu. Poszerzenie wykonane zostało również na drodze gminnej celem uzyskania wydzielonego pasa ruchu do skrętu w prawo w ul. Gliwicką.  W związku z kolizją inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania nastąpiła przebudowa wodociągu, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i przebudowa sieci gazowej. Całość inwestycji kosztowała 3 628 500 zł.

- W chwili obecnej wstrzymano się od wprowadzenia sterowania ruchem na skrzyżowaniu za pomocą sygnalizacji świetlnej z uwagi na konieczność ustalenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  i Autostrad w Katowicach jak najszybszego powiązania ze sobą pracy nowo wybudowanej sygnalizacji z istniejącą sygnalizacją zlokalizowaną koło stacji benzynowej ORLEN – zaznacza Aleksandra Wielgosz. – Ma to na celu zapewnienie płynności ruchu.

Jak zapewnił Marek Niełacny, nastąpi to już niebawem, gdy tylko wykonane zostaną niezbędne pomiary natężenia ruchu na tych odcinkach dróg.