Aktualności

Bardzo dobre wyniki matur w „Paderewskim”

Bardzo dobre wyniki matur w „Paderewskim”

Świetnie zdali egzamin dojrzałości tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Osiągnięte przez nich wyniki są dużo wyższe niż w kraju, województwie śląskim i powiecie gliwickim.

W skład tego zespołu szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, wchodzi I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1. W obu tych typach szkół maturzyści spisali się świetnie.

W I LO zdawalność matur wyniosła 96 proc., gdy średnia krajowa dla szkół ogólnokształcących to 86,4 proc., wojewódzka – 85,6 proc., a powiatowa – 73,77 proc. W „Paderku” w tym roku egzamin dojrzałości zdawali uczniowie czterech klas LO, w których zdawalność kształtowała się od 93,3 proc. do 100 proc. – ten najlepszy wynik osiągnęli maturzyści w klasie III d, medyczno-przyrodniczej.

Wysoko ponad średnią uplasowali się również absolwenci technikum „Paderewskiego” – w ich przypadku zdawalność wyniosła 91 proc., gdy krajowa to zaledwie 70,5 proc., wojewódzka w Śląskiem – 70,8 proc., a nasza powiatowa – 83,58 proc. W poszczególnych klasach technikum „Paderka” zdawalność kształtowała się od 88,23 proc. do 95,45 proc. Najlepiej egzamin dojrzałości wypadł w klasie, kształcącej techników ekonomistów.

- Jesteśmy bardzo dumni z naszych maturzystów – mówi Dorota Gumienny, dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. – Tak dobre wyniki matur świadczą o bardzo dobrej pracy młodzieży oraz naszych nauczycieli. Procentuje także wysiłek, wkładany w szkole w organizację próbnych egzaminów maturalnych, po to, by przyszli maturzyści byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu dojrzałości. Pierwszą próbną maturę mamy u siebie co roku już jesienią, a drugą organizujemy wczesną wiosną. Ponadto osobno przygotowujemy próbny egzamin maturalny z matematyki. Pozwala to uczniom na uzupełnienie ewentualnych braków przed majowym egzaminem, a także eliminuje stres z nim związany, bo młodzież ma już przećwiczoną sytuację przystępowania do tego najważniejszego życiowego sprawdzianu. W tak dobrych wynikach matur mają też duży udział projekty unijne, z jakich korzystają nasi uczniowie. Pierwszy to „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Gliwickiego”, a drugi nosi nazwę „Dobre wykształcenie – lepsza praca”. Obydwa zapewniają dużo różnorodnych, bardzo rozwijających zajęć pozalekcyjnych, a w ramach drugiego z nich uczniowie technikum biorą również udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

Teraz, po tak dobrze zdanej maturze, prawie 100 proc. absolwentów I LO już przymierza się do studiów. Ich wybór jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jak i inne uczelnie wyższe, głównie w naszym regionie. Z kolei absolwenci Technikum nr 1 co roku dzielą się na trzy grupy – jedna trzecia rozpoczyna studia dzienne, tyle samo równocześnie studiuje i pracuje, a pozostali decydują się od razu na podjęcie wymarzonej pracy.

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego od lat słynie z dobrych wyników nauczania. Wchodzące w jego skład technikum już kilkakrotnie zyskało tytuł „Srebrnej Szkoły” i „Brązowej Szkoły” w ogólnopolskim prestiżowym rankingu „Perspektyw”, w br. zajmując 30 lokatę wśród tego typu placówek w woj. śląskim i 170 w kraju. Z kolei I LO może poszczycić się mianem „Brązowej Szkoły”. „Paderek” to też prawdziwa kuźnia kadr. Absolwentami tej szkoły jest szereg uznanych prawników, lekarzy, artystów, nauczycieli, inżynierów, dziennikarzy i polityków.

Foto: FOTOMAKAR