Aktualności

APEL O POMOC

APEL O POMOC

Zwracamy się z gorącym apelem, licząc na społeczną solidarność Mieszkańców Powiatu Gliwickiego i innych ludzi dobrej woli, o wsparcie dla rodziny Państwa Anny i Partyka Mendla zamieszkałych w Pawłowicach (Gm. Toszek), która wskutek pożaru, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę 13 września br., straciła dorobek swojego życia.
Gospodarstwo poniosło poważne straty w budynkach gospodarczych (obora, hala udojowa), sprzęcie rolniczym oraz co najgorsze w inwentarzu żywym
(z ponad 50 sztuk: 28 krów zginęło w wyniku pożaru, 9 zostało skierowanych do uboju z uwagi urazy pooparzeniowe i brak rokowań). Z całego inwentarza pozostało 11 sztuk, w tym jedynie 2 krowy mleczne.
Państwo Anna i Patryk Mendla utrzymują się głównie z pracy w gospodarstwie rolnym, a wskutek pożaru stracili podstawowe i stałe źródło dochodu. Poniesione straty przekraczają możliwości finansowe rodziny. Dlatego prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość pomocy poszkodowanym, by nie pozostawali obojętni na los rodziny dotkniętej nieszczęściem.
Wyrażamy nadzieję, że z udziałem ludzi dobrej woli uda się odbudować spalone gospodarstwo, które jest prowadzone w tej rodzinie od wielu pokoleń. Najbardziej potrzebne do odtworzenia stada byłyby jałówki cielne i cielaki.
Każdy kto chciałby przekazać pomoc rzeczową może skontaktować się telefonicznie z właścicielem Panem Patrykiem Mendla pod nr tel. 601 408 635, w celu określenia konkretnych potrzeb.
Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy: 
Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Księcia Ziemowita 2, 44-100 Gliwice
57 1240 1343 1111 0010 0216 7128 z dopiskiem „Pogorzelcy Toszek”
 
Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone głównie na zakup materiałów budowlanych, odbudowę dachu oraz hali udojowej.
Za wszelką okazaną pomoc, w imieniu poszkodowanych serdecznie dziękujemy.